proagri

StruktuurTLU SA Struktuur


Kongres

Bestaande uit

 • President (Verkies tydens Kongres)
 • Adjunk-president (Verkies tydens Kongres)
 • Streekvoorsitters (Verkies tydens Kongres)
 • AR-lede (insluitend DLU/BU Voorsitters / Nas komitee voorsitter)
 • BV verteenwoordigers (1 per BV)
 • Tweede DLU verteenwoordiger
 • Verteenwoordigers Geaffilieerde Bedryfsorganisasies
 • Verteenwoordigers Geaffilieerde LandboumaatskappyeAlgemene Raad
Bestaande uit

 • UK-lede
 • Voorsitters DLU’s/BU’s
 • Voorsitters Nasionale komitees
 • Verteenwoordigers Geaffilieerde Bedryfsorganisasies
 • Verteenwoordigers Geaffilieerde LandboumaatskappyeUitvoerende Komitee
Bestaande uit

 • President
 • Adjunk-president
 • Streeksvoorsitters
 • Nasionale KomiteevoorsittersStreek
Bestaande uit

 • Streekvoorsitter (verkies by Kongres)
 • Streek Algemene Raad
 • Streek Uitvoerende Komitee
 • Streek Dagbestuur


DLU/BU  struktuur


Algemene raad
Bestaande uit
 • DLU/BU Voorsitter
 • DLU/BU Vise-voorsitter
 • Uitvoerende Komitee
 • Kommoditeitsvoorsitters
 • Add lede soos deur AR bepaal
Uitvoerende Komitee:
Bestaande uit
 • DLU/BU Voorsitter
 • DLU/BU Vise-voorsitter
 • Verkose Dagbestuurslede
 • Voorsitters
Dagbestuur
Bestaande uit
 • DLU/BU Voorsitter
 • DLU/BU Vise-voorsitter
 • Verkose lede


BV Struktuur


Dagbestuur
Bestaande uit:
 • BV Voorsitter
 • BV Vise-Voorsitter
 • Verkose lede
Algemene vergaderings
Bestaande uit
 • BV Voorsitter
 • BV Vise-voorsitter
 • Dagbestuur en alle lede van BV
Taal/Language