proagri

Visie en Missie

MISSIE

TLU  SA [wil nou in die toekoms in ‘n beter posisie as sy mededingers  wees] vervul die verwagtinge van sy lede en potensiёle lede deur dit:

.  te verstaan en te antisipeer

.  te modelleer

.  te lei, en

.  te verteenwoordig

Om sodoende ‘n oorlewings- en uitbou-bestel vir sy landbougemeenskap te skep/daar te stel.


VISIE

TLU SA is ‘n organisasie wat

hom beywer om die lid se

belange positief te rig op sy totale lewenstog.


Taal/Language