proagri

Eiendomsregfonds

TLU SA het in belang van sy lede, waardeur ander lede van die landbougemeenskap baat gevind het, dit al nodig geag om sy saak in die howe te stel.

Die wetgewing wat landbougrond belasbaar gemaak het, het al verskeie kere in die howe gedraai, en TLU SA het telkens sy saak na ‘n hoër hof geneem, totdat die Appélhof uiteindelik TLU SA gelyk gegee het.

Alhoewel dit die Cullinan Boerevereniging was wat die saak gedryf het, het boere landwyd as gevolg van hierdie aksie, en positiewe uitspraak, letterlik miljoene rande gespaar.

Sodanige hofsake is egter duur.  Tans is TLU SA besig om regsmenings in te win oor aspekte van die omstrede Vuurwapenwet, en ook die Onteieningswet, as hy weer ter tafel sou kom, sal heel waarskynlik weer ‘n draai in die hof maak, dalk selfs die Grondwetlike Hof.  TLU SA voel sterk daaroor dat sy lede, en boere in die algemeen, se eiendomsreg beskerm moet word.

In die lig daarvan het TLU SA jare gelede al die versiendheid gehad om ‘n regshulpfonds in die lewe te roep om vir dié koste voorsiening te maak.

As gevolg van die belangrikheid van die saak, is gevind dat mense binne en buite dien landbou, graag bydra tot die fonds.  Enige skenking word daarom waardeer.

Bydraes kan gemaak word tot:

TLU SA

Absa
Rekening no 405 040 0686
Elektroniese bankkode: 632005
Deposito’s takkode: 334445

Taal/Language