proagri

Publikasies

Periodieke dokumente en Navorsingstukke

 

TLU SA stel van tyd tot tyd beleidstukke en navorsingstukke op, oor bepaalde onderwerpe.

 

Daar word ook van buite-instansies gebruik gemaak om hulle kundigheid te gebruik om bepaalde navorsing en bevindings vir TLU SA te doen en te publiseer.

 

Die mees resente navorsingstukke is:

 

TLU SA se Landboustrategie vir Volhoubaarheid

Die Instituut vir Rasseverhoudings se verslag wat op versoek van TLU SA opgestel is , Sept 2015

 

 

 

Pitkos

Pitkos is ‘n min of meer maandelikse elektroniese inligtingstuk wat deur die Hoofkantoor versprei word aan alle lede van TLU SA wat toegang het tot 'n e-pos.

 

In Pitkos word noodsaaklike mededelings deur die President, Hoofbestuurder, Assistent-Hoofbestuurders en Streeksbestuurders, deurgestuur na die lede wat ‘n e-pos adres het. Dit is ‘n vinnige manier om belangrike sake onder die aandag van die lede te bring, en is ook baie goedkoop. Dit bewerkstellig kontak vanaf Hoofkantoor met die streke en lede op grondvlak, dit hou streke op hoogte van mekaar se aktiwiteite en stimuleer sodoende onderlinge aktiwiteite.

Normaalweg word die inligting van Pitkos ook op die BV’s en BU’s bespreek, ter wille van lede wat nie elektroniese posfasiliteite het nie.

Pitkos word in Afrikaans opgestel en versprei.

 


TLU SA International Bulletin

 

Hierdie bulletin word slegs elektronies versprei aan alle lede, na die media, ambassades en veral buitelandse kontakte. Die Bulletin word vir TLU SA deur kundiges opgestel en een maal per maand op groot skaal wêreldkundig gemaak. Dit word slegs in Engels versprei.

 

 

 

Boerenuus (Koerant)

Die eerste uitgawe het in Mei 2008 verskyn in sy huidige formaat

Dit word gewoonlik twee maal per jaar opgestel, en dan gratis versprei by Nampo, die Agri Megaweek, en ook aan die lede, wat dit ook plaas by ko-operasies en ander plekke waar boere dit dan kan bekom.

Die doel van dié Boerenuus is om veral TLU SA standpunte oor aktuele landbousake te bespreek, en om ook TLU SA se aktiwiteite landwyd onder die aandag van nie-TLU SA-lede te bring.

 

Hierdie koerantjie word gratis aan die lede verstuur, en dit word ook geplaas by bv. koöperasies, voer verkoopspunte en ander landbou-besighede. DLU’s, BV’s en BU’s gebruik dit ook as bemarkingsmateriaal, en etlike duisende word kwartaalliks per streek versprei. Waar TLU SA betrokke is by uitstallings, soos Nampo, AgriMegaweek, Magaliesfees, Landboukorrels Boeredag en ander, is dié koerantjie ‘n besonder handige inligtingstuk, en goeie bemarkingsgeleentheid vir die adverteerders wat daarin adverteer.

 

Advertensies in Boerenuus is ‘n standaardgrootte vir alle adverteerders, en dek slegs die fisiese koste van die koerantjie. Die bedoeling is nie om wins te maak nie, maar om inligting oor te dra en TLU SA te bemark.

 


Media Verklarings

 

Mediaverklarings word op ‘n ad hoc-basis uitgereik. Gewoonlik is dit ter bekendstelling van ‘n TLU SA standpunt, na aanleiding van aktuele gebeure wat die landbou in die algemeen, en die boere in besonder, raak.

 

Hierdie mediaverklarings word gestuur na alle media waarvan TLU SA bewus is. Die media databasis word voortdurend bygewerk, om te verseker dat TLU SA se standpunt ver en wyd gehoor word. Die verklarings word ter inligting ook aan die lede gestuur, asook na die ambassades vir hulle kennisname.

 

TLU SA is dankbaar teenoor die nasionale en plaaslike media landwyd, en ook vir sekere buitelandse media instellings, wat hierdie verklarings gebruik as basis om georganiseerde landbou se standpunt wêreldkundig te maak.

Mediaverklarings word in Afrikaans en Engels opgestel.

 

 

 

Taal/Language