Click here and make a contribution to the TLU SA Trauma Fund
Make a contribution to TLU SA Trauma Fund: Klik hier
MEMBERSHIP

TLU SA adapted its membership format to cater for members from the agricultural community as well as supporters of the farmers in the country. Different categories of membership are indicated on the form and certain benefits will be linked to each category soon.

MEMBERSHIP CATEGORIES

DIAMOND MEMBERSHIP
R 1 045 per month
Any category member who feels they would like to make a greater contribution to agriculture. With Diamond Membership a member receives individual voting right during the General Council as well as Congress.
PLATINUM MEMBERSHIP
R 345 per month
Commercial / fulltime farmer
Gold membership
R 265 per month
Non-commercial farmer – of which the municipal account zones the land as agricultural land.
Farm manager or child, if the owner of the land is a Platinum member.
Silver membership
R 105 per month
Supporters of TLU SA not owning any agricultural land – city residents.

HOW TO SUPPORT OR JOIN TLU SA

Sluit aan W2
POPI

TLU SA het sy lidmaatskapsformaat aangepas om voorsiening te maak vir lede vanuit die landbougemeenskap, sowel as ondersteuners van die landbouers in die land. Verskillende kategorieë lidmaatskap word op die vorm aangedui en bepaalde voordele sal binnekort aan elke kategorie gekoppel word.

Lidmaatskap kategorieë

Diamant lidmaatskap
R 13 310.00

Enige kategorie lid wat voel dat hy/sy ʼn groter bydrae vir landbou wil maak. Met Diamant lidmaatskap verkry die lid individuele stemreg by die AR sowel as by die Kongres.

Platinum lidmaatskap
R 3 993.00

Kommersiële/ voltydse boer.

Goud lidmaatskap
R 2 884.20

Nie-kommersiële boer – waarvan die munisipale rekening die grond as landbougrond gesoneer aandui.
Plaasbestuurder of seun mits die eienaar van die grond ʼn Platinum lid is.

Silwer lidmaatskap
R 877.80

Ondersteuners van TLU SA wat nie landbougrond het nie (stadsbewoners).

SLUIT HIER AAN
Sluit aan
POPI

Sluit aan
POPI

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons