Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
TLU SA en die LWO Werkgewersorganisasie Woensdag | 19 Mei | 2021

Boere het as werkgewers deurlopend ‘n behoefte om aan arbeidswetgewing te voldoen, maar die LWO Werkgewersorganisasie het gevind dat hulle dikwels groot uitdagings moet oorkom om daaraan te voldoen, wat landboubesighede dan onnodig op risiko plaas. Die LWO is in die posisie om hierdie besigheidsrisiko’s koste-effektief en op ’n professionele, dog praktiese wyse namens lede te hanteer.

Die LWO hou TLU SA-lede op hoogte van die nuutste verwikkelinge rondom arbeidskwessies en bied tydens kongresse, konferensies en vergaderings van die Algemene Raad en boereverenigings spesialiskundigheid oor arbeid en finansiële ondersteuning. Hierdie samewerkingsooreenkoms word – sedert die ontstaan in 1990 – gekenmerk deur positiewe interaksie, integriteit aan beide kante en ‘n gesonde respek vir mekaar se outonomiteit.

Vir TLU SA – wat self ook lid van die LWO is – is veral die volgende van belang:

  • Die LWO is as werkgewersorganisasie geregistreer by die Departement van Arbeid en Indiensneming met verskyningsreg in die KVBA (“CCMA”) om lede daar te verteenwoordig.
  • Die LWO se uitstekende suksessyfer van 99.87% by die KVBA is ‘n naspeurbare en bewese rekord van dienslewering.
  • Die span regskundiges by die LWO is baie goed opgelei en het ook in die praktyk gespesialiseer. Hierdie ondervinding en professionaliteit is tot voordeel van lede.
  • Die LWO se advies is 24/7 beskikbaar sodat lede enige arbeidsgeskil soos en wanneer dit gebeur op die korrekte wyse kan bestuur.
  • Die LWO is uiters uitkomsgedrewe en jaag werklike oplossings vir die boer as werkgewer na.
  • Die LWO is onbeskaamd gegrond in hul geloof in God Drie-enig. Dit maak dit maklik vir TLU SA om rondom die regte beginsels met die organisasie hande te vat.
  • Die LWO word bestuur deur ‘n raad wat uit lede verkies word. Die voordeel hiervan is dat die organisasie bestuur word deur werkgewers wat weet wat die behoefte op grondvlak is en dan volgens lede-behoefte strategies rigting gee aan die organisasie. Verskeie van die raadslede is self kommersiële boere en dus uit en uit vanuit die boer, vir die boer.

Met die aankondiging van die verhoging van die nasionale minimum loon het die LWO onmiddellik en sonder aanmoediging seker gemaak dat TLU SA weet hoe om lede korrek te adviseer oor die proses.

Dit is vir TLU SA ‘n riem onder die hart dat ons oor soveel jare ‘n verhouding met die LWO kon opbou kan hulle diens daarom met die grootste vrymoedigheid aan lede aanbeveel.

Ons wil ons lede graag nooi om arbeidsgemoedsrus vir julself te skep deur lede van die LWO te word. TLU SA ontvang ‘n verwysingsfooi vir enige lid wat by die LWO aansluit.

Kontak gerus vir Ansofie van der Walt by 076 091 4647 vir meer besonderhede.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons