Omgewingsbestuur

Vandag se landbouer met moderne boerderymetodes is ook, soos wat die kultuuropdrag in die Bybel bevestig, ’n bewaarder van God se skepping. As hierdie bewaring nie plaasvind nie, sal landboutoestande so verswak dat dit voedselsekerheid in gevaar sal stel. In ’n land soos Suid-Afrika, wat nie landbou-vriendelik is nie, sal dit katastrofies wees. Die behoud van natuurlike hulpbronne, wateraangeleenthede, myne en eksplorasie, bewaringslandbou, energie en infrastruktuur word alles bedreig deur kortsigtige en ideologies-gedrewe wetgewing. TLU SA sal voortgaan om as rentmeesters van ons grond enige regulasies of wetgewing teenstrydig met die bewaring van die skepping teen te staan.

Kontak die komitee

Danie Prins

Sekretariaat

Veldtogte

Waterlisensies 2023 - AFGEHANDEL

Die Departement van Waterwese en Sanitasie het dit goedgedink om nou ook raskwotas aan waterlisensies te koppel. Lewer nou kommentaar.

Verklarings/Meningstukke

Belangrike dokumente

Veldtogte

Privatisering van Eskom 2022

Suid-Afrika staan voor ’n keerpunt met sy kragkrisis. TLU SA doen ’n beroep op die regering om Eskom te privatiseer, want die huidige stand van sake kan die land oor die afgrond stuur.

Padveiligheid 2022 – AFGEHANDEL

Die haglike toestand van paaie bring boere se vermoë om kos op jou tafel te kry in gedrang!

Drink jy jou kraanwater 2021

Suid-Afrika se water is vuil. Die departement van water en sanitasie erken dat 56% van die 1 150 munisipale rioolaanlegte en 44% van die 962 watersuiweringsaanlegte in swak of kritieke toestand en 11% heeltemal disfunksioneel is*.

Windscreen Masters

Enige lid/vriend wat deur Windscreen Master hul ruit laat vervang, kan dit op die plek van sy keuse laat doen. Windscreen Master hanteer ook die skakeling met die lid/vriend se makelaar/versekeraar asook die registrasie van die eis indien van toepassing.

Verco Energy

Verco Energy lewer goedkoper diesel aan TLU SA affiliasies/lede/vriende in sekere afleweringsgebiede.

Timac Agro

Spesiale aanbiedinge om kunsmis teen beter pryse aan te koop, slegs vir TLU SA-lede.

Relevante artikels

NBM

TLU SA se ooreenkoms met NBM bepbaal dat TLU SA affilliasies/lede/vriende afslag ontvang op verskeie versekeringsprodukte

Hendrik de Swardt

082 852 8039

Philippie de Beer

083 230 4583

Relevante artikels

LWO

Die LWO ondersteun boere as werkgewers in alle aspekte rakende arbeidsregwetgewing.

MarketVest

MarketVest maak gebruik van gevestigde, gekontrateerde groenkaart tegniese kontrakteurs regoor die land wat vinnig hulp kan verleen met aanbevelings en installasies. Vir elke suksesvolle afgehandelde installasie wat deur TLU SA na MarketVest verwys word, ontvang TLU SA ʼn verwysingfooi.

Firearms Guardian

Firearms Guardian is ’n unieke korttermynversekeringspakket vir vuurwapeneienaars. Dit bied dekking teen regskostes en aanspreeklikheidseise, wat spruit uit selfverdediging, skiet-ongelukke, strafregterlike vervolging, jagtogte wat skeefloop, sportskiet-ongelukke, en vele meer.

Finco Finance

Finco Finance ondersteun TLU SA-lede met finansiering by handelsbanke.

Pitkos

Die Pitkos is TLU SA se nuusbrief slegs vir lede. Hierin gee ons vir lede inligting oor die aksies waarby ons betrokke is, standpunte wat ons inneem, spesiale aanbiedinge wat vir lede beding is, opkomende geleenthede en waardevolle inligting soos aankondigings in die Staatskoerant wat op landbou betrekking het.