Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
NUUS
PLAASLIKE NUUS

Nasionale landbou veiligheid strategie Sondag | 26 Januarie | 2020

Nadat ASUF reeds in 2018 die Nasionale Landbou Veiligheid Strategie onderskryf het, is dit daarna vroeg in 2019 opgedateer vir TLU SA se interne gebruik. Pas het die TLU SA Uitvoerende Komitee tydens die eerste vergadering vanjaar, ‘n verdere opdatering onderskryf en sal dit eersdaags versprei word vir plaaslike implimentering.

Rapportering van misdaad Sondag | 26 Januarie | 2020

‘n Beroep word weereens op lede gedoen om landbouverwante misdade waarvan hulle kennis dra te rapporteer (asseien@tlu.co.za). Ondanks die feit dat TLU SA se Misdaadregister waarskynlik een van die mees volledige nie-amptelike databasisse is, word die oorgrote meerderheid van insidente geregistreer deur ‘n werknemer wat van velerlei informele kontakte gebruik maak. Lede se aandag word

LEES MEER

Skut Van Vee – Provinsiale Ordonnansies Sondag | 26 Januarie | 2020

Die bestaande provinsiale ordonnansies wat die skut van vee en diere toelig, is reeds aan Streeksvoorsitters en -bestuurders versprei. ‘n Kenner op hierdie gebied is ook versoek om behulpsaam te wees met die opstel van ‘n toeligtingsdokument wat op plaasvlak byval behoort te vind om lede te bemagtig met wenke en riglyne in hierdie verband.

Jongboer Konferensie Sondag | 26 Januarie | 2020

Van TLU SA se bestuur se kant wil ons die Jongboerkomitee hartlik bedank vir die werk wat deurlopend gedoen word om vir ons jong boere ‘n positiewe verskil te maak. Hulle hou vanjaar sommer vroeg in die jaar hul konferensie op die naweek van 8 tot 10 Februarie by Weesgerus naby Nylstroom. Die amptelike konferensie

LEES MEER

Onteiening sonder vergoeding Sondag | 26 Januarie | 2020

Die Eiendomsreg Komitee het tydens die afgelope UK terugvoer van sy werksaamhede gegee rondom die hele kwessie van onteiening sonder vergoeding. ‘n Kenner van die Internasionale Reg, ‘n advokaat en afgetrede professor wat tans in Australië woon, het toeligting gegee op ‘n uitgebreide juridiese strategie wat hy laat verlede jaar vir TLU SA opgestel het.

LEES MEER

Watersake Sondag | 26 Januarie | 2020

Na aanleiding van ‘n formele dispuut wat talle lede reeds in 2013 verklaar het oor foutiewe fakture, het ‘n reeks gesprekke tussen TLU SA en die Departement van Water en Sanitasie reeds plaasgevind om die dooiepunt op te los. Ofskoon daar in die verlede etlike vergaderings tussen die partye plaasgevind het, was die gebrekkige kontinuïteit

LEES MEER

Presidentslidmaatskap Sondag | 26 Januarie | 2020

Die Uitvoerende Komitee het ‘n spesiale lidmaatskap goedgekeur vir nuwe lede in die gebiede wat  gebuk gaan onder die versengende droogte. Dit is net vir nuwe lede geoormerk. Sodanige persone sal met die goedkeuring van die Streeksvoorsitter  gratis kan aansluit en die lidmaatskap sal jaarliks hersien word. Kom ons benut die geleentheid om persone wat

LEES MEER

Droogte se impak Sondag | 26 Januarie | 2020

Terwyl groot dele van die land die afgelope tyd goeie neerslae reën ervaar het, is sekere dele van die land steeds vasgevang in die knellende droogte se knyptang. Daar is groot dankbaarheid vir die goeie reën en die gesaaides sowel as die weiding in hierdie gebiede is aanskoulik. Mag ons geseën word met goeie opvolg

LEES MEER

TLU SA se manifes Sondag | 26 Januarie | 2020

Wêreldwyd word ervaar dat waardes en beginsels van tyd tot tyd aangepas word om die mens en hul versugtinge te probeer tevrede stel. Het dit nie grootliks die probleem van die tyd geword dat mense hulself in die middelpunt plaas en mensgerig optree in stede van Jesus Christus en om tot eer van God hulle

LEES MEER

Hoe pak ons 2020 aan? Sondag | 26 Januarie | 2020

Waar die ANC tans spartelend besig is om hulself te probeer red, raak die kompleksiteit van Suid-Afrika net al hoe meer ingewikkeld. Die wiele van te veel saakmakende dinge kom daagliks af a.g.v. die toepassing van ANC-beleid. Die prys van “affirmative action” het inderdaad nou te duur geword vir Suid-Afrika. Te midde van hierdie werklikhede

LEES MEER

VERKLARINGS

TLU SA ondersteun die ware geskiedenis oor grondbesit in Suid-Afrika Woensdag | 19 Februarie | 2020

TLU SA dring daarop aan dat die waarheid oor die geskiedenis van grondbesit sy regmatige plek bo die verdraaide en vals weergawes van die ANC-regering en sommige ander politieke partye inneem. “Die spreekwoord lui: Al loop die leuen nog so snel, die waarheid agterhaal hom wel,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA.

LEES MEER

Minimumloon verhoog werkloosheid, sê TLU SA Dinsdag | 18 Februarie | 2020

TLU SA is steeds gekant teen die minimumloon-stelsel in Suid-Afrika omdat dit bydra om mense buite die werksomgewing te hou en die ekonomie verswak. Die verhoogde minimumloon is vandeesweek amptelik aangekondig en tree op 1 Maart 2020 in werking. Die 3,8% verhoging bring die minimumloon vir plaaswerkers op na R18,68 per uur, maar is ver

LEES MEER

Woorde wek, maar voorbeelde trek, Mnr. Ramaphosa Donderdag | 13 Februarie | 2020

TLU SA is steeds nie oortuig dat die beloftes wat President Cyril Ramaphosa tydens sy Staatsrede 2020 – toe hy uiteindelik ‘n spreekbeurt gekry het – gemaak het, wel tot die voordeel van die land is, of selfs deurgevoer kan word nie. “Suid-Afrika is vasgevang in die ANC, SAKP en Cosatu se ideologiese net wat

LEES MEER

TLU SA teleurgesteld in die Sirkusrede 2020 Donderdag | 13 Februarie | 2020

TLU SA is uiters teleurgesteld in vanaand se verrigtinge in die Parlement tydens President Cyril Ramaphosa se poging om sy Staatsrede, of eerder Sirkusrede (Circus of the Nation – CONA), vir 2020 te lewer.   Die Speaker van die Parlement, Thandi Modise se onvermoë om orde te skep en selfs die verrigtinge aan die gang

LEES MEER

TLU SA bied 20-punt plan vir Suid-Afrika voor Staatsrede Woensdag | 12 Februarie | 2020

TLU SA het op die vooraand van die 2020 Staatsrede besin oor watter planne – vanuit ‘n landbouperspektief – gedurende 2020 in die beste belang van Suid-Afrika se inwoners sal wees. Met dit in gedagte het TLU SA ‘n 20-punt plan saamgestel wat ‘n verantwoordelike regering kan implementeer om die land weer vooruitstrewend te maak.

LEES MEER

TLU SA maak kapsie teen verpligte, duur watermeters vir besproeiingsboere Dinsdag | 11 Februarie | 2020

TLU SA het vandag in ‘n amptelike brief aan die Minister van Waterwese en Sanitasie, me. Lindiwe Sisulu, kapsie gemaak teen ‘n kennisgewing oor die verpligte installering van watermeters vir besproeiingsboere. Die kennisgewing is op 17 Januarie 2020 in die Staatskoerant gepubliseer en gee aan boere dertig dae om die meters op eie onkoste te

LEES MEER

TLU SA hoopvol oor klein afname in plaasaanvalle en -moorde in Januarie Maandag | 10 Februarie | 2020

TLU SA hoop dat die afname in plaasaanvalle en -moorde gedurende Januarie 2020, in vergelyking met die statistiek van ‘n jaar gelede, vir die res van die jaar sal voortduur. Volgens TLU SA se amptelike Insidente Register wat sedert 1990 bygehou word, was daar in Januarie 20 geregistreerde aanvalle en geen moorde nie. In Januarie

LEES MEER

Mediaverklaring: TLU SA gee Ramaphosa 2 uit 10 vir beloftes in vorige Staatsrede Saterdag | 08 Februarie | 2020

TLU SA het reeds direk na die Staatsrede 2019 voorspel dat daar weinig van die beloftes wat Pres. Cyril Ramaphosa daarin gemaak het, sal kom. Ongelukkig het hierdie voorspelling ‘n jaar later waar geword.   In die staatsrede het Pres. Ramaphosa die aandag gevestig op die sewe prioriteite wat gedurende die jaar omgedraai sou word.

LEES MEER

TLU SA maak beswaar teen wysiging van Artikel 25 – Verbind tot internasionale regsaksie Maandag | 03 Februarie | 2020

TLU SA het amptelik beswaar aangeteken teen die wysiging van Artikel 25 van die Grondwet  (no. 108 van 1996) wat handel oor onteiening sonder vergoeding. Die spertyd vir kommentaar is uitgestel tot 29 Februarie 2020 nadat verskeie rolspelers sedert die bekendmaking van die tydraamwerk daarteen kapsie gemaak het. “Ons stel steeds voor dat die bewoording

LEES MEER

TLU SA voorspel verdere afgraderings van staatsentiteite na Moody’s se rommelstatus vir Landbank Woensdag | 22 Januarie | 2020

Die afgradering van die Landbank na rommelstatus deur die kredietgradeerder Moody’s Inverstors Service is maar net die begin van finansiële uitdagings wat die landboubedryf vanjaar verder gaan knou.  “Dit raak voortdurend moeiliker om ‘n positiewe gesindheid oor die toekoms van landbou in Suid-Afrika te hê,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Nie

LEES MEER

NUUSBRIEWE

IN DIE MEDIA

TLU SA IN DIE MEDIA | SEPTEMBER 2019
► TLU SA media dekking vir die maand | Klik hier om meer te lees

JULIE 2019 DAFFnews
► DAFFnews | Klik hier om meer te lees

Harvest SA magazine
► Issue 32 – http://www.harvestsa.co.za/articles/farming-holds-its-own-in-south-africa-24809.html
► Issue 34 – http://www.harvestsa.co.za/articles/moment-of-truth-25550.html
► Issue 35 – http://www.harvestsa.co.za/articles/broken-policies-26303.html
► Issue 36 – http://www.harvestsa.co.za/articles/between-a-rock-and-a-hard-place-26643.html
► Issue 38 – http://www.harvestsa.co.za/articles/the-famished-road-27964.html
► Issue 40 – http://www.harvestsa.co.za/articles/spreading-the-load-28630.html
► Issue 41 – http://www.harvestsa.co.za/articles/solidarity-and-co-operation-29595.html
► Issue 42 – http://www.harvestsa.co.za/articles/crumbling-pillars-29596.html

NAVORSING

TLU SA INSIDENTE REGISTER | JANUARIE 2020 Woensdag | 05 Februarie | 2020

Hierdie opsomming verteenwoordig insidente wat ingevolge die definisie van ‘n plaasaanval aan TLU SA gerapporteer en in die register opgeneem is. Insette kan gerapporteer word aan asseien@tlu.co.za of per whatsapp aan 078 614 7098

Nuusoorsig – Algemene en rare nuus Vrydag | 31 Januarie | 2020

1. Grondonteiening sonder vergoeding – Spertyd vir besware Uitgereik deur TLU SA Daar is die laaste tyd baie gewag gemaak oor onteiening sonder vergoeding. Die jongste is dat die ANC die besluitnemingsproses om namens die burgers van die land toe te sien dat billikheid gedurende die proses sal geskied, van die howe wil ontneem en

LEES MEER

Boodskap vir 2020 vanaf Louis Meintjes, President van TLU SA: Is jy ’n Dawid of ’n Goliat? Maandag | 27 Januarie | 2020

Ons het elke dag te doen met baie besluite. Ons word ook uitgedaag met sake soos Onteiening sonder vergoeding. Mense en instansies moet besluite neem en verwag insette.   In baie gevalle steur die mense en instansies hulle nie aan die voorstelle nie en neem hulle ’n besluit eintlik namens jou. Ons het baie voorbeelde

LEES MEER

Weeklikse nuusoorsig 28 November 2019 Donderdag | 28 November | 2019

1. Geseënde Christusfees. Hierdie uitgawe is die laaste van die jaar, genoodsaak deur ooreising. Dit staan daarom in die gees van Kersfees. Ons wens dus al di lesesers ‘n baie Geseënde Kersfees toe, en ‘n nuwe jaar met die eenvol reënmeter op die ander. 2. ‘n Boer maak ‘n plan Die jongste ProAgri skryf onder

LEES MEER

Weeklikse nuusoorsig 21 November Donderdag | 21 November | 2019

1. Klimaat in die nuus Die VSA het pas by die VN kennis gegee dat dit uit die Parys-verdrag oor klimaatsverandering onttrek, die gouste wat dit kon geskied nadat pres. Donald Trump reeds voor sy verkiesing gesê het hy gaan die VSA onttrek. Die uittrede sal nou ook eers oor ’n jaar kan geskied. Literatuur

LEES MEER

TLU SA INSIDENTE REGISTER | OKTOBER 2019 Donderdag | 14 November | 2019

Hierdie opsomming verteenwoordig insidente wat ingevolge die definisie van ‘n plaasaanval aan TLU SA gerapporteer en in die register opgeneem is. Insette kan gerapporteer word aan asseien@tlu.co.za of per whatsapp aan 078 614 7098

Weeklikse nuusoorsig, 14 – 21 November Woensdag | 13 November | 2019

1. Landbouverwante nuus Nuuskommentaar: Boere stel visiere in op grondgryp sonder vergoeding. Opsomming Die regering en vennote bly die “reset”-knoppie druk om reeds bewese leuens af te stof en as die waarheid op te dis – die boere word steeds as kwaadwillig voorgehou en ’n narratief gevoed wat van die land se landbouers die varke

LEES MEER

South African Fruit Trade Flow | Markets and Economic Research Centre Maandag | 11 November | 2019

Suid-Afrika se uiteenlopende weer en klimaatstoestande stel die land in staat om ‘n verskeidenheid vrugte te verbou en te produseer. Die land is wêreldwyd bekend as ‘n produsent en uitvoerder van sitrus, sagtevrugte en subtropiese vrugte. In hierdie uitgawe van die Fruit Trade Flow Report word gekyk na sitrusvrugte (pomelo’s en suurlemoene) en kernvrugte (appels

LEES MEER

Weeklikse nuusoorsig 31 Oktober 2019 Donderdag | 31 Oktober | 2019

1. Landbou trek weer eens aan korste end gedurende mini-Begroting – TLU SA Hoewel die droogte landbouers regoor die land in ‘n wurggreep het, het die minister van finansies, Tito Mboweni, tydens sy mini-begroting geen reddingsboei vir die boere wat voedsel op die land se tafels sit, gegee nie. “Soos verwag is landbouers steeds op

LEES MEER

Weeklikse nuusoorsig, 24 Oktober 2019 Maandag | 28 Oktober | 2019

Landbou – Nuus uit Iowa   “Ek glo Iowa is op die voorpunt om te definieer hoe landbou in die VSA daaruit kan sien,” sê prof. Lisa Schutte Moore, ’n natuurwetenskaplike verbonde aan die Staatsuniversiteit van Iowa. Sy kyk veral hoe ekonomiese en omgewingsfaktore ’n rol speel in ekstensiewe mono-kultuurboerderye wat kenmerkend van Iowa is,

LEES MEER

2019 Kongres

Die volgende belangrike onderwerpe sal deur kundiges toegelig word waarna ’n debat sal plaasvind om moontlike oplossings aan te bied met die oog op die formulering van haalbare aanbevelings:

Presidentsrede
► Louis Meintjes | Volhoubare Landbou – Produksie. Uitdagings en Geleenthede | Aanbieding

Jaarverslag TLU SA

Praktiese benutting van tegnologie om volhoubaarheid in die landbousektor te bevorder
► Juanita Vorster | Veranderingskundige | Aanbieding | Bioskets

Oorsig van die Suid-Afrikaanse ekonomie met spesifieke fokus op die landbousektor
► Ulrich Joubert | Onafhanklike ekonoom | Aanbieding | Bioskets

Boer vir optimale wins – is dit moontlik?
► Dr Philip Theunissen | Rekenmeester en Landbou-ekonoom, COMPUTUS Bestuursburo, BK | Aanbieding | Bioskets

Behoud van eiendomsreg as basis vir ekonomiese groei
► Terence Corrigan | Projekbestuurder SA Instituut vir Rasse-aangeleenthede | Aanbieding | Bioskets