Arbeid

Arbeid is vir ‘n boer een van die belangrikste elemente in die besigheid, maar Suid-Afrika se geskiedenis en gevolglike knellende arbeidswetgewing maak dit dikwels ‘n groot kopseer in die boerdery. Dit is veral die minimum loon en jaarlikse aanpassing daarvan wat die winsgewendheid van ‘n boerdery bedreig. TLU SA is daarom uitgesproke oor hierdie arbeidskwessies en bied vir lede raad oor die korrekte hantering daarvan, terwyl ons deur grondwetlike prosesse poog om die regering die futiliteit daarvan in te sien.

Kontak die komitee

Thom Burke

Voorsitter

Mauritz Lombard

Sekretariaat

Veldtogte

Minimumloon 2021 (afgehandel)

Die verhoging is aangekondig ten spyte van verskeie rolspelers wat aangedui het die landboubedryf het nie die vermoë om hierdie verhoging te absorbeer nie. Dit is bloot nie volhoubaar nie.

Verklarings/Meningstukke

Belangrike dokumente

Van belang

Ondersteuningsdienste

Die LWO ondersteun boere as werkgewers in alle aspekte rakende arbeidsregwetgewing.

Lees meer hier.

Die Landbousektor Voorsorgfonds is gestig om aftreevoordele aan werkgewers (boere) en hul plaaswerkers te voorsien.

Lees meer hier.

Windscreen Masters

Enige lid/vriend wat deur Windscreen Master hul ruit laat vervang, kan dit op die plek van sy keuse laat doen. Windscreen Master hanteer ook die skakeling met die lid/vriend se makelaar/versekeraar asook die registrasie van die eis indien van toepassing.

Verco Energy

Verco Energy lewer goedkoper diesel aan TLU SA affiliasies/lede/vriende in sekere afleweringsgebiede.

Timac Agro

Spesiale aanbiedinge om kunsmis teen beter pryse aan te koop, slegs vir TLU SA-lede.

Relevante artikels

NBM

TLU SA se ooreenkoms met NBM bepbaal dat TLU SA affilliasies/lede/vriende afslag ontvang op verskeie versekeringsprodukte

Hendrik de Swardt

082 852 8039

Philippie de Beer

083 230 4583

Relevante artikels

LWO

Die LWO ondersteun boere as werkgewers in alle aspekte rakende arbeidsregwetgewing.

MarketVest

MarketVest maak gebruik van gevestigde, gekontrateerde groenkaart tegniese kontrakteurs regoor die land wat vinnig hulp kan verleen met aanbevelings en installasies. Vir elke suksesvolle afgehandelde installasie wat deur TLU SA na MarketVest verwys word, ontvang TLU SA ʼn verwysingfooi.

Firearms Guardian

Firearms Guardian is ’n unieke korttermynversekeringspakket vir vuurwapeneienaars. Dit bied dekking teen regskostes en aanspreeklikheidseise, wat spruit uit selfverdediging, skiet-ongelukke, strafregterlike vervolging, jagtogte wat skeefloop, sportskiet-ongelukke, en vele meer.

Finco Finance

Finco Finance ondersteun TLU SA-lede met finansiering by handelsbanke.

Pitkos

Die Pitkos is TLU SA se nuusbrief slegs vir lede. Hierin gee ons vir lede inligting oor die aksies waarby ons betrokke is, standpunte wat ons inneem, spesiale aanbiedinge wat vir lede beding is, opkomende geleenthede en waardevolle inligting soos aankondigings in die Staatskoerant wat op landbou betrekking het.