TLU SA KONGRES
Tydens ‘n komiteevergadering van die Pretoria Landbouw Maatskappij in 1896 het die agenda voorsiening gemaak vir die stigting van ‘n Transvaalse Landbou-Unie. Die daad is by die woord gevoeg en op 29 September 1897 is die TLU gestig.

Die Kongres is die hoogtepunt op TLU SA se jaarprogram waar leiers en lede via hul onderskeie affiliasies geleentheid gebied word om hul standpunte te stel, knelpunte te debatteer en uiteindelik ook beleid te formuleer. Ons bied u dan ook as gas die geleentheid om namens u bedryf / maatskappy / organisasie ‘n bydrae te maak wanneer kritieke landboukwessies kollektief gedebatteer word om saam te verseker dat landbou in Suid-Afrika kan floreer!

U word hartlik uitgenooi na die 2019 TLU SA Jaarkongres.

Genooide gaste klik hier

Gaste wat wil bywoon klik hier


 

Volhoubare Landbou-produksie: Uitdagings en Geleenthede

Volhoubare landbou kan op verskillende maniere omskryf word, maar uiteindelik beoog dit om boere en hulpbronne, sowel as omliggende gemeenskappe te onderhou deur die bevordering van boerdery-aktiwiteite wat winsgewend, omgewingsvriendelik en in belang van die gemeenskap is.

Enige besigheid – ‘n boerdery ingesluit – moet winsgewend wees om uiteindelik ekonomies lewensvatbaar of volhoubaar te kan wees. Omgewingsvolhoubaarheid in die sektor beteken dat goeie rentmeesterskap van beskikbare natuurlike hulpbronne beoefen moet word om te verseker dat toekomstige generasies ook kos sal kan produseer om aan hulle eie behoeftes te kan voorsien. En laastens maar nie die minste nie, is ‘n florerende kommersiële landbousektor van kardinale belang vir gesonde sosiale en ekonomiese toestande van plaaslike gemeenskappe.

Ten spyte van toenemende konsensus oor die belangrikheid van die kommersiële landbousektor in ‘n gesonde ekonomie, neem die ernstige uitdagings in die sektor met rasseskrede toe. Faktore soos onsuksesvolle grond- herverdelingsprojekte, die dreigemente van onteiening sonder vergoeding, landbou-onvriendelike wetgewing, die agteruitgang van die infrastruktuur, klimaatsuitdagings en die steeds toenemende ekonomiese druk dra net by tot die kwesbaarheid van die sektor.

TLU SA se missie was nog altyd om namens die kommersiële boer te beding en te onderhandel om vir hulle ‘n veilige omgewing te skep waarbinne hulle volhoubaar voedsel kan produseer. Die beskerming en ontwikkeling van die kommersiële landbousektor wat uiteindelik tot die voordeel van die hele SA strek, bly TLU SA se belangrikste prioriteit.

Alhoewel die uitdagings groot is, is daar wel geleenthede wat divers en haalbaar is.

SUID-AFRIKA KAN NIE BEKOSTIG OM ‘N ENKELE BOER TE VERLOOR NIE – ONDERSTEUN ONS IN ONS POGINGS OM DIT TE VERSEKER!


Genooide gaste klik hier

Gaste wat wil bywoon klik hier

 

REëLINGS:

KONGRES AANDFUNKSIE
Datum en tyd: 18 September 2019 08:15–16:25 Datum en tyd: 18 September 2019 19:00
Plek: WNNR Konferensiesentrum – Diamantsaal
Meiring Naudéweg, Brummeria, Pretoria
Plek: WNNR Konferensiesentrum – Ambersaal
Meiring Naudéweg, Brummeria, Pretoria

Die volgende belangrike onderwerpe sal deur kundiges toegelig word waarna ’n debat sal plaasvind om moontlike oplossings aan te bied met die oog op die formulering van haalbare aanbevelings:

Praktiese benutting van tegnologie om volhoubaarheid in die landbousektor te bevorder
► Juanita Vorster | Veranderingskundige | Lees meer hier

Oorsig van die Suid-Afrikaanse ekonomie met spesifieke fokus op die landbousektor
► Ulrich Joubert | Onafhanklike ekonoom | Lees meer hier

Boer vir optimale wins – is dit moontlik?
► Dr Philip Theunissen | Rekenmeester en Landbou-ekonoom, COMPUTUS Bestuursburo, BK | Lees meer hier 

Behoud van eiendomsreg as basis vir ekonomiese groei
► Terence Corrigan | Projekbestuurder SA Instituut vir Rasse-aangeleenthede | Lees meer hier

Indiening van die voltooide registrasievorm word beskou as amptelike registrasie vir die kongres.

RSVP teen 2 Augustus 2019:

Tel.: (012) 804-8031 (Mev Lynne Liebenberg)
Faks: (012) 804-2014
E-pos: media@tlu.co.za

Kongres 2017
Kongres 2015
Kongres 2014
Kongres 2013
Kongres 2012