Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
TLU SA KONGRES
Tydens ‘n komiteevergadering van die Pretoria Landbouw Maatskappij in 1896 het die agenda voorsiening gemaak vir die stigting van ‘n Transvaalse Landbou-Unie. Die daad is by die woord gevoeg en op 29 September 1897 is die TLU gestig.

Die Kongres is die hoogtepunt op TLU SA se jaarprogram waar leiers en lede via hul onderskeie affiliasies geleentheid gebied word om hul standpunte te stel, knelpunte te debatteer en uiteindelik ook beleid te formuleer. Ons bied u dan ook as gas die geleentheid om namens u bedryf / maatskappy / organisasie ‘n bydrae te maak wanneer kritieke landboukwessies kollektief gedebatteer word om saam te verseker dat landbou in Suid-Afrika kan floreer!

Volhoubare Landbou-produksie: Uitdagings en Geleenthede

Volhoubare landbou kan op verskillende maniere omskryf word, maar uiteindelik beoog dit om boere en hulpbronne, sowel as omliggende gemeenskappe te onderhou deur die bevordering van boerdery-aktiwiteite wat winsgewend, omgewingsvriendelik en in belang van die gemeenskap is.

Enige besigheid – ‘n boerdery ingesluit – moet winsgewend wees om uiteindelik ekonomies lewensvatbaar of volhoubaar te kan wees. Omgewingsvolhoubaarheid in die sektor beteken dat goeie rentmeesterskap van beskikbare natuurlike hulpbronne beoefen moet word om te verseker dat toekomstige generasies ook kos sal kan produseer om aan hulle eie behoeftes te kan voorsien. En laastens maar nie die minste nie, is ‘n florerende kommersiële landbousektor van kardinale belang vir gesonde sosiale en ekonomiese toestande van plaaslike gemeenskappe.

Ten spyte van toenemende konsensus oor die belangrikheid van die kommersiële landbousektor in ‘n gesonde ekonomie, neem die ernstige uitdagings in die sektor met rasseskrede toe. Faktore soos onsuksesvolle grond- herverdelingsprojekte, die dreigemente van onteiening sonder vergoeding, landbou-onvriendelike wetgewing, die agteruitgang van die infrastruktuur, klimaatsuitdagings en die steeds toenemende ekonomiese druk dra net by tot die kwesbaarheid van die sektor.

TLU SA se missie was nog altyd om namens die kommersiële boer te beding en te onderhandel om vir hulle ‘n veilige omgewing te skep waarbinne hulle volhoubaar voedsel kan produseer. Die beskerming en ontwikkeling van die kommersiële landbousektor wat uiteindelik tot die voordeel van die hele SA strek, bly TLU SA se belangrikste prioriteit.

Alhoewel die uitdagings groot is, is daar wel geleenthede wat divers en haalbaar is.

SUID-AFRIKA KAN NIE BEKOSTIG OM ‘N ENKELE BOER TE VERLOOR NIE – ONDERSTEUN ONS IN ONS POGINGS OM DIT TE VERSEKER!

Die volgende belangrike onderwerpe sal deur kundiges toegelig word waarna ’n debat sal plaasvind om moontlike oplossings aan te bied met die oog op die formulering van haalbare aanbevelings:

Presidentsrede
► Louis Meintjes | Volhoubare Landbou – Produksie. Uitdagings en Geleenthede | Aanbieding

Jaarverslag TLU SA

Praktiese benutting van tegnologie om volhoubaarheid in die landbousektor te bevorder
► Juanita Vorster | Veranderingskundige | Aanbieding | Bioskets

Oorsig van die Suid-Afrikaanse ekonomie met spesifieke fokus op die landbousektor
► Ulrich Joubert | Onafhanklike ekonoom | Aanbieding | Bioskets

Boer vir optimale wins – is dit moontlik?
► Dr Philip Theunissen | Rekenmeester en Landbou-ekonoom, COMPUTUS Bestuursburo, BK | Aanbieding | Bioskets

Behoud van eiendomsreg as basis vir ekonomiese groei
► Terence Corrigan | Projekbestuurder SA Instituut vir Rasse-aangeleenthede | Aanbieding | Bioskets

Indiening van die voltooide registrasievorm word beskou as amptelike registrasie vir die kongres.

RSVP teen 2 Augustus 2019:

Tel.: (012) 804-8031 (Mev Lynne Liebenberg)
Faks: (012) 804-2014
E-pos: media@tlu.co.za

PLATINUM:
Pretoria FM 
 
GOLD / GOUD:
Pioneer
Santam 
 
SILVER / SILWER:
ISS Konica Minolta 
Mahindra SA 
Manitou SA 
NWK 
Old Mutual Insure Agri 
 
BRONZE / BRONS:
ABSA Agri Business / Agribesigheid
Bayer 
Dry Bean Producers' Organisation / Produsente Organisasie (DPO)  
King Price Insurance Company / Versekeringsmaatskappy 
Laeveld Agrochem 
Lichtenburg District Agricultural Union / Distrikslandbou-unie
LWO Employers' Organisation / Werkgewersorganisasie 
Nedbank 
Obaro 
Pannar Seed / Saad 
ProAgri 
Rolfes Agri 
SACPO / SAKPO
SAVPO / SAPPO 
Senwes Ltd / Bpk
Solidarity Movement Trust / BronsSolidariteit Beweging Trust
Syngenta SA 
VKB 
Vleissentraal Bosveld 
Voermol 
 
DONATIONS / DONASIES:
FNB
De Goede Hoop Koshuis 
NeoVox Solutions
Potgietersrus District Agricultural Union / Distrikslandbou-unie
Red Meat Producers Organisation / Rooivleis Produsente Organiasie (RPO) 
SAT TRACK (Alert Today, Alive Tomorrow) 
Waterberg/Warmbad District Agricultural Union / District Agricultural Union 
Kongres 2017
Kongres 2015
Kongres 2014
Kongres 2013
Kongres 2012