Jongboer van die Jaar

Inskrywings is oop vir TLU SA se 2024 Jongboer van die Jaar-kompetisie.

Inskrywings sluit op 21 Junie 2024 en plaasbesoeke sal tussen 15 – 19 Julie 2024 plaasvind.

Die wenner, naaswenner en derde plek sal later vanjaar tydens TLU SA se Kongres bekend gemaak word.

Navrae kan gerig word aan Mariëtte Minnaar by sekretaresse@tlu.co.za of Clemens Senekal by clemens@picrsa.co.za

Skryf nou in!

Voltooi die vorm en druk stuur aan die einde: Klik hier

240115_Infographics_Jongboer_Komp_TLUSAJONG

TERME EN VOORWAARDES VIR TLU SA JONGBOER VAN DIE JAAR 2024 KOMPETISIE

Inleiding
1.1. Hierdie terme en voorwaardes (“Voorwaardes”) is van toepassing op die TLU SA Jongboer van die Jaar 2024 kompetisie (“Kompetisie”) wat aangebied word deur TLU SA (“Organiseerder”).
1.2. Deur deelname aan die Kompetisie, stem deelnemers in tot hierdie Voorwaardes.

Geskiktheid
2.1. Die Kompetisie is oop vir alle lede van TLU SA onder die ouderdom van 40 jaar oud wat voldoen aan die vereistes soos uiteengesit deur die Organiseerder.

Deelname
3.1. Deelname aan die Kompetisie vereis die invul van ‘n amptelike inskrywingsvorm, beskikbaar op die TLU SA webwerf.
3.2. Alle inskrywings moet teen die gespesifiseerde sluitingsdatum ingedien word.

Pryse
4.1. Die wenner van die Kompetisie sal die volgende pryse ontvang:
4.1.1. Gebruik van ‘n bakkie vir een jaar.
4.1.2. ‘n Toer na Frankryk.
4.1.3. Kontantpryse
4.2. Pryse is nie oordraagbaar of omruilbaar nie en geen kontantalternatief sal aangebied word nie.

Keuring van Wenner
5.2. Die beoordeling sal plaasvind op ‘n datum wat deur die Organiseerder bepaal word.
5.3. Die Organiseerder se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

Aanspreeklikheid
6.1. Deur deelname aan die Kompetisie, vrywaar die deelnemers die Organiseerder van enige verlies, skade of aanspreeklikheid wat voortspruit uit deelname aan die Kompetisie of aanvaarding van enige prys.
6.2. Die Organiseerder behou die reg voor om die Kompetisie te kanselleer of te wysig indien enige onvoorsiene omstandighede ontstaan wat buite hul beheer is.

Privaatheid
7.1. Deelnemers se persoonlike inligting wat ingesamel word, sal gebruik word uitsluitlik vir die doeleindes van die Kompetisie en in ooreenstemming met die Organiseerder se privaatheidsbeleid.

Publisiteit
8.1. Deur deelname aan die Kompetisie, stem die wenner in dat hul naam, beeld en enige ander relevante inligting in media gepubliseer mag word vir reklame en promosie doeleindes sonder enige vergoeding.

Algemeen
9.1. Hierdie Voorwaardes is onderhewig aan Suid-Afrikaanse reg.
9.2. Enige geskil wat voortspruit uit of in verband met hierdie Voorwaardes of die Kompetisie, sal onderhewig wees aan die uitsluitlike jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika.

Kontakbesonderhede:
Vir enige navrae, kontak TLU SA by sekretaresse@tlu.co.za.

 

Nicky van der Linde – klik hier om meer te lees oor Nicky.

Daniël Opperman – klik hier om meer te lees oor Daniël.

 Dawie Brits- klik hier om meer te lees oor  Dawie.

 

 

Danie Bester – klik hier om meer te lees oor  Danie.

 

 

Henna du Plessis – klik hier om meer te lees oor  Henna.

Borge van die TLU SA Jongboer van die Jaar-kompetisie

Windscreen Masters

Enige lid/vriend wat deur Windscreen Master hul ruit laat vervang, kan dit op die plek van sy keuse laat doen. Windscreen Master hanteer ook die skakeling met die lid/vriend se makelaar/versekeraar asook die registrasie van die eis indien van toepassing.

Verco Energy

Verco Energy lewer goedkoper diesel aan TLU SA affiliasies/lede/vriende in sekere afleweringsgebiede.

Timac Agro

Spesiale aanbiedinge om kunsmis teen beter pryse aan te koop, slegs vir TLU SA-lede.

Relevante artikels

NBM

TLU SA se ooreenkoms met NBM bepbaal dat TLU SA affilliasies/lede/vriende afslag ontvang op verskeie versekeringsprodukte

Hendrik de Swardt

082 852 8039

Philippie de Beer

083 230 4583

Relevante artikels

LWO

Die LWO ondersteun boere as werkgewers in alle aspekte rakende arbeidsregwetgewing.

MarketVest

MarketVest maak gebruik van gevestigde, gekontrateerde groenkaart tegniese kontrakteurs regoor die land wat vinnig hulp kan verleen met aanbevelings en installasies. Vir elke suksesvolle afgehandelde installasie wat deur TLU SA na MarketVest verwys word, ontvang TLU SA ʼn verwysingfooi.

Firearms Guardian

Firearms Guardian is ’n unieke korttermynversekeringspakket vir vuurwapeneienaars. Dit bied dekking teen regskostes en aanspreeklikheidseise, wat spruit uit selfverdediging, skiet-ongelukke, strafregterlike vervolging, jagtogte wat skeefloop, sportskiet-ongelukke, en vele meer.

Finco Finance

Finco Finance ondersteun TLU SA-lede met finansiering by handelsbanke.

Pitkos

Die Pitkos is TLU SA se nuusbrief slegs vir lede. Hierin gee ons vir lede inligting oor die aksies waarby ons betrokke is, standpunte wat ons inneem, spesiale aanbiedinge wat vir lede beding is, opkomende geleenthede en waardevolle inligting soos aankondigings in die Staatskoerant wat op landbou betrekking het.