Plaaslike regering

Die Wet op Plaaslike Regering stel spesifieke regulasies waaraan munisipaliteite moet voldoen. Die impak van die nie-nakoming van hierdie regulasies het ‘n wesenlike negatiewe uitwerking op die ekonomiese volhoubaarheid van landbou. Dit is hierdie komitee se verantwoordelikheid om die wanbestuur van munisipaliteite uit te wys en oplossings voor te stel. Dit is egter ook ons verantwoordelikheid om Suid-Afrikaners in te lig oor hulle rol in ‘n effektiewe plaaslike regering.

Kontak die komitee

Erika Helm

Voorsitter

Mauritz Lombard

Sekretariaat

Verklarings/Meningstukke

Belangrike dokumente

Veldtogte

Eiendomsbelasting – Kry jy waarde vir jou geld? 2020 – AFGEHANDEL

TLU SA beoog om munisipaliteite en distrikte aan te vat om sodoende dienste relevant tot eiendomsbelasting te verseker. Registreer nou as ‘n belanghebbende persoon sodat jy verteenwoordiging geniet wanneer ons jou munisipaliteit aanvat.

Waardasierolle 2020 – AFGEHANDEL

Die waarde van eiendomme word volgens wet elke vier jaar deur munisipale inspekteurs bepaal en op die waardasierol geplaas. Jou dienste- en eiendomstariewe word volgens hierdie waarde bepaal.

Windscreen Masters

Enige lid/vriend wat deur Windscreen Master hul ruit laat vervang, kan dit op die plek van sy keuse laat doen. Windscreen Master hanteer ook die skakeling met die lid/vriend se makelaar/versekeraar asook die registrasie van die eis indien van toepassing.

Verco Energy

Verco Energy lewer goedkoper diesel aan TLU SA affiliasies/lede/vriende in sekere afleweringsgebiede.

Timac Agro

Spesiale aanbiedinge om kunsmis teen beter pryse aan te koop, slegs vir TLU SA-lede.

Relevante artikels

NBM

TLU SA se ooreenkoms met NBM bepbaal dat TLU SA affilliasies/lede/vriende afslag ontvang op verskeie versekeringsprodukte

Hendrik de Swardt

082 852 8039

Philippie de Beer

083 230 4583

Relevante artikels

LWO

Die LWO ondersteun boere as werkgewers in alle aspekte rakende arbeidsregwetgewing.

MarketVest

MarketVest maak gebruik van gevestigde, gekontrateerde groenkaart tegniese kontrakteurs regoor die land wat vinnig hulp kan verleen met aanbevelings en installasies. Vir elke suksesvolle afgehandelde installasie wat deur TLU SA na MarketVest verwys word, ontvang TLU SA ʼn verwysingfooi.

Firearms Guardian

Firearms Guardian is ’n unieke korttermynversekeringspakket vir vuurwapeneienaars. Dit bied dekking teen regskostes en aanspreeklikheidseise, wat spruit uit selfverdediging, skiet-ongelukke, strafregterlike vervolging, jagtogte wat skeefloop, sportskiet-ongelukke, en vele meer.

Finco Finance

Finco Finance ondersteun TLU SA-lede met finansiering by handelsbanke.

Pitkos

Die Pitkos is TLU SA se nuusbrief slegs vir lede. Hierin gee ons vir lede inligting oor die aksies waarby ons betrokke is, standpunte wat ons inneem, spesiale aanbiedinge wat vir lede beding is, opkomende geleenthede en waardevolle inligting soos aankondigings in die Staatskoerant wat op landbou betrekking het.