Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Plaaslike Nuus
GOEIE NUUS OOR LANDBOUFINANSIERING Saterdag | 27 Maart | 2021

TLU SA se Finansiële Dienste-lessenaar het heeltemal verander in die Landbousektor Finansiële Dienste Mkpy Bpk, ‘n volwaardige gelisensieerde Finansiële Dienste-maatskappy met FSCA-registrasienommer 44619. TLU SA besit ‘n wesenlike aandeel in dié maatskappy en die hoofdoelwit is om elke TLU SA-lid op persoonlike basis met finansiële raad en produkte by te staan. TLU SA-lede kan nou

LEES MEER

TLU SA-ADVIESDIENS Saterdag | 27 Maart | 2021

Winsgewendheid se belangrikheid kan nie genoeg beklemtoon word nie. Daar is verskeie  veranderlikes wat ‘n boer deurlopend moet verreken om sukses op die plaas te waarborg. Ons is pas ook met ‘n verdere veranderlike gebombardeer, naamlik die nuwe vasstelling van minimum lone. Ongeag of dit enigsins binne die vermoë van landbou is om dit te

LEES MEER

MEZ (MUSINA ECONOMIC ZONE) Saterdag | 27 Maart | 2021

Die oprig van ‘n spesiale staalfabriek, hospitaal, skole, kragopwekkingsentrale en sommer ‘n hele nuwe dorp, word vertraag omdat staatsdepartemente, provinsiale departemente, staatsagentskappe en Artikel 9-maatskappye nog geen begroting vir die doel bewillig het nie. Dit laat ‘n mens wonder hoekom die regering nou deur verskeie departemente finansiering vir hierdie wit olifant moet gee. Die Chinese

LEES MEER

Watersake Saterdag | 27 Maart | 2021

Die installering van watermeters, of nie, bly ‘n punt van bespreking onder besproeiingsboere, veral nou nadat die spertyd op 10 Maart verval het. ‘n Supermarkgroep en produsenteorganisasies het reeds vir landbouers laat weet dat hulle aan hierdie regulasie van die Waterwet moet voldoen voor daar weer na leweringskontrakte gekyk sal word. Hierdie toedrag van sake

LEES MEER

Ierse Boer Wil Gratis Werk In Sa Landbou Saterdag | 27 Maart | 2021

While I was doing some research into farming in South Africa, I came across the TLU and wanted to reach out. I’m a passionate 25 year old farmer/conservationist from a 6th generation Irish farming family and I’m looking to get involved with agriculture in South Africa. This may sound very unusual but I would love

LEES MEER

Verkiesing Saterdag | 27 Maart | 2021

Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het onlangs ‘n webinaar aangebied waaraan TLU SA deelgeneem het. Die OVK se behoefte is om verkiesingsopleiding aan stemgeregtigdes te verskaf. Daar was ook ‘n versoek dat die politieke partye toegang moet kry om met die plaasbewoners te kan gesels. TLU SA se standpunt was dat die OVK volgens die plaasprotokol ‘n

LEES MEER

TLU SA Jongboer van die jaar 2021: Inskrywings oop Saterdag | 27 Maart | 2021

Dit is verblydend hoe positief die jeug oor die toekoms van landbou is. Die jaarlikse TLU SA Jongboer van die Jaar-kompetisie het begin en inskrywings word van al die streke afgewag. Die kompetisie het baie gewild geraak met groot pryse, waaronder ‘n oorsese reis vir die wenner. Elke streek kan voor einde Junie drie finaliste

LEES MEER

Boodskap Van Bennie | Maart 2021 Saterdag | 27 Maart | 2021

Keuses in die lewe Ons leef tans in omstandighede wat daagliks buitengewone keuses vereis. Dit is nie regtig of ons die geleentheid gegun word om deur hierdie proses te gaan nie – dit word op ons afgedwing. In ‘n normale samelewing sou die staat grootliks bydra om ‘n stabiliserende rol te speel. Hulle sou hul

LEES MEER

Landbouspore – TLU SA In Gesprek | Maart 2021 Saterdag | 27 Maart | 2021

Op Landbouspore het TLU SA die afgelope ruk in gesprek getree met verskeie rolspelers wat bydra om boere veilig en volhoubaar op hulle grond te hou. Ons het gesels met: Ds Martin Jordaan het ons kort voor die jaarlikse Majubafees vertel waaroor die fees handel en hoe dit hierdie jaar daaruit gesien het; Bennie van

LEES MEER

Op Henry se Hart | Maart 2021 Saterdag | 27 Maart | 2021

Die negatiwiteit in ons land weens misdaad, korrupsie, die ineenstorting van infrastruktuur, werksverliese, ‘n sukkelende ekonomie en rasse-agenda van die regering, om maar ‘n paar te noem, kan veroorsaak dat ons maklik moedeloos raak. Daar is egter soveel positiewe dinge wat ons steeds elke dag ervaar en met die fokus eerder daarop, kan ons steeds

LEES MEER

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons