Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Die media en ander belangstellendes word genooi om TLU SA se Ekonomiese Volhoubaarheidsberaad op 16 Julie 2019 by te woon.

Kommersiële boere is die afgelope aantal jare as gevolg van omstandighede buite hulle beheer onder geweldige finansiële druk. Dit het veroorsaak dat die boere se binnevet om self krisisse te oorbrug, grootliks verdwyn het.

Die landbou waardeketting se voortbestaan is grootliks afhanklik vir hul eie winsgewendheid en voortbestaan omdat kommersiële boere volhoubaar in produksie is. Uiteraard sal elke kommoditeit waarmee geboer word hul eie uniekheid vir die hantering van die risiko ervaar.

Die praktyk het reeds vir ons uitgewys dat die regering om welke redes ookal nie betyds tafel toe kom om die landbou-omgewing te stabiliseer tydens rampe nie. Dit bring mee dat ons grootliks op onsself aangewese is om seker te maak dat die waardeketting in stand gehou word.

TLU SA het sedert verlede jaar Oktober met rolspelers in die waardeketting begin gedagtes uitruil oor die moontlikheid om die risiko in landbou op ‘n nuwe manier te beskou. Verskeie gedagtes is reeds ontsluit en dit behoort verder ontgin te word.

Gebruik ‘n graanboer ter voorbeeld:

Die graanboer moet in die stadium hulle plase as kollateraal aanbied om die nodige finansiering te kry om hulle insetmiddele te kan bekostig. Die verskaffers van die insetmiddele – saad, kunsmis, diesel en chemiese middels – ontvang steeds hulle geld, of kan staatmaak op die grond van die boer as sekuriteit as die oes nie realiseer nie.

Wanneer die boer vir ‘n aantal jare opeenvolgend – om welke rede ookal – nie hulle insetkoste kan diens nie, is hulle in terme van die Kredietwet later in ‘n posisie waar hulle nie meer ondersteuning kan kry. Die voortsetting van die produksie-eenheid is dan onder druk.

Wanneer die sodanige boer uitgewin word is daar ook geen waarborg dat die nuwe toetreder wel sukses sal behaal nie.

Dit is in die belang van elke rolspeler in die waardeketting dat ons moet seker maak dat ons boere in produksie hou.

TLU SA se Ekonomiese Volhoubaarheidskomitee nooi rolspelers in die landbou-waardeketting om op 16 Julie 2019 van 9:00 tot 12:00 ‘n Ekonomiese Volhoubaarheidsberaad by te woon.

Tydens die geleentheid sal TLU SA ‘n paar modelle met die rolspelers deel en dan die moontlikheid van beter modelle om risiko te verskans om die landbouketting die beste geleentheid tot voortbestaan te bied, bespreek.

 

Die media en rolspelers word genooi om die geleentheid by te woon:

Datum:           Dinsdag, 16 Julie 2019

Tyd:                9:00 tot 12:00

Plek:               TLU SA Hoofkantoor, James Rylaan 194, Silverton

RSVP:             Per e-pos by sekretaresse@tlu.co.za

 

Navrae:                      

Mnr Louis Meintjes, President TLU SA,

                                    Sel.: 082 461 7262

  Mnr Gawie van Rensburg, TLU SA – Voorsitter: Ekonomiese Volhoubaarheidkomitee,

                                    Sel.: 082 806 4825