TLU SA neem kennis dat die presidensiële raadgewende paneel oor grondhervorming en landbou sy verslag aan Pres. Cyril Ramaphosa oorhandig het.

“TLU SA is baie skepties oor die verslag en koester geen positiewe hoop oor die inhoud daarvan nie,” sê Mnr. Henk van de Graaff, die Voorsitter van TLU SA se Eiendomsreg Komitee. “TLU SA is geen geleentheid gebied om enige insette daarin te lewer nie, terwyl ons reeds etlike jare gelede ons plan vir volhoubare landbou bekendgestel het. Nie die regering of enige van sy instellings het enige belangstelling daarin getoon nie, waarskynlik omdat dit fokus op die vryemark beginsels.”

Die feit dat daar ‘n minderheidsverslag saamgestel is, – ook vanuit georganiseerde landbou – omdat ook hulle insette nie vervat is in die finale verslag nie, versterk die vermoede dat hierdie verslag net ‘n eggo is van die regering se sosialistiese standpunte, sonder om die aktiewe landbougemeenskap se voorstelle te oorweeg. Daarom gaan dit waarskynlik weereens meer van ‘n polities-ideologiese dokument wees, eerder as ‘n ekonomiese dokument wat op groei fokus.

“Daarom stel TLU SA dit op rekord dat ons, ons nie gebonde ag aan enige bevinding of voorstel in die verslag nie, en dat daar volledig op die inhoud gereageer sal word sodra dit amptelik bekend gestel word deur Pres. Ramaphosa,” sê Van de Graaff.

Uitgereik deur:          TLU SA

Datum:                       12 Junie 2019

Navrae:                      

Mnr Henk van de Graaff, Voorsitter TLU SA Eiendomsreg Komitee, Sel.: 076 563 3800 

Mnr Bennie van Zyl, Hoofbestuurder TLU SA, Sel.: 082 466 4470