Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Vir Suid-Afrikaners wat nog bewyse nodig het van die ANC se poging om Suid-Afrika in die rigting van sosialisme en kommunisme te stuur, is jongste omstredenheid rakende die taalbeleid vir tersiêre instellings ’n goeie voorbeeld.

Netwerk24 berig dr. Blade Nzimande (minister van hoër onderrig, wetenskap en tegnologie)  se omstrede taalbeleidraamwerk vir tersiêre instellings wat Afrikaans, Khoi, San en Nama uitsluit as inheemse tale, tree op 1 Januarie 2022 in werking.

Inheemse tale word – in die beleidsraamwerk gepubliseer in die Staatskoerant van 30 Oktober 2020 – as volg gedefinieer: “Tale wat hul erfeniswortels in Afrika het (ook na Afrikatale in literatuur en sommige beleidsdokumente verwys) en wat tot die Suidelike Bantoe-taalfamilie behoort, waar ‘Bantoe’ suiwer as ’n linguistiese term gebruik word. ’n Inheemse taal is ’n taal wat inheems aan ’n streek of land is en deur inheemse mense gepraat word.”

Daar was pogings deur verskeie politieke partye en drukgroepe om dié optrede te verhoed en bogenoemde vier tale in te sluit.

Daar is tans groot ontevredenheid, want Nzimande en pres. Cyril Ramaphosa het nog onlangs aangedui dat gesprekke oor die beleid nog aan die gang is.

Vir mnr. Bennie van Zyl, TLU SA Hoofbestuurder, is dié optrede van Nzimande maar net nog ’n bewys van die pad waarop die ANC-regering die land het en deel daarvan is ’n poging om onderwys en opvoeding op sy terme te doen.

“Dit is duidelik deel van die ANC se gesentraliseerde beheptheid met magsintrek na homself  om so by sy Nasionaal Demokratiese Revolusie (NDR) uit te kom. Dié taalbeleid is net nog ’n manier waarop die ANC dit wil deurvoer,” sê mnr. Van Zyl.

“Die ANC se uiteindelike doel is gesentraliseerde beheer in ’n sosialisme en kommunisme stelsel. Met gebeure soos dié is dit duidelik dat die ANC sterk hardloop na sy NDR. Die taalbeleid is nou op die voorgrond, maar daar is ook nog die PPECB se afdwing van SEB en die steeds dreigende gevaar van OSV om net ’n paar te noem.”

Vir TLU SA is dit baie belangrik dat Suid-Afrikaners moet besef wat gaan van ons land word, as ons by die gesentraliseerde beheer – sosialisme en kommunisme – uitkom.

“Die ANC gee voor dat dié beleid hom daartoe in staat sal stel om aan sy beloftes vir sy kiesers te voldoen. Onthou, die volgende nasionale verkiesing is in 2024. Polities gesproke om die draai en ons land se inwoners smag na die verwesenliking van beloftes. Beloftes van ontvang… Om net te ontvang beteken egter niks as jy nie daarmee werk in markverwante beginsels nie. Dit is hier en nou waar alle Suid-Afrikaners hul moet verwittig van die feite. Op ekonomiese en kulturele gebied – op elke terrein – is die ANC besig om ’n glybaan na sosialisme en kommunisme te skep. Voorbeelde wêreldwyd wys dat dié sisteem nie een is wat tot almal se welvaart lei nie. Nie soos voorgehou deur die voorstanders hiervan nie.

“Hoekom gee die regering nie titelakte op HOP-huise nie en hoekom is daar so astronomiese groot hoeveelheid mense wat sosiale toelae ontvang? Dit is vir ANC-regering maniere om mense gevange te hou! Dit is weens die ANC-beleid dat die land in die ekonomiese posisie is en daar so groot afhanklikheid is van sosiale toelae. Dit kan nie nou net gestop word nie, want daar is ’n hoë syfer van werkloosheid. Vir die ekonomie om te groei en om werkloosheid daadwerklik aan te spreek, is ’n markgerigte ekonomie nodig en dit is iets wat die ANC duidelik nie verstaan nie.”

TLU SA doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaners om wakker te wees, om jou geskiedenis te ken, om te leer oor ekonomiese-stelsels. “Moenie net alles wat aan jou gevoer word ‘eet’ nie. Moenie so onbewus van die gevaar vir jou land wees, dat wanneer jy dit uiteindelik besef dit te laat is nie.”

 

Foto: Inside Education