Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Dit is betreurenswaardig dat daar steeds sommige groepe is wat nie die waarde van landbouers in Suid-Afrika besef nie.

TLU SA wil graag die rol van landbouers deur die volgende punte beklemtoon:

  • Landelike gemeenskappe is afhanklik van suksesvolle kommersiële boere in die omgewing vir hulle voortbestaan.
  • Plattelandse dorpe is afhanklik van die koopkrag wat landbouers en werknemers in dorpe spandeer.
  • Landbou verskaf – afhangende die seisoenale behoefte – werk aan ongeveer een miljoen mense in die land.
  • Voldoende voedsel is een van die belangrikste stabiliserende faktore in die land.

“Die verhouding tussen boere en hulle werknemers is uitstekend en beslis een van die beter werksverhoudinge in enige ekonomiese sektor,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Van ons lede het werkers wat al vir meer as drie geslagte lank op dieselfde plaas werk. Dit dui op ‘n baie positiewe werksomgewing.

“Politici wat met hul eie verwronge agendas onsekerheid rondom landbou wil skep en voortdurend die indruk probeer skep dat plaaswerkers soos slawe behandel en misbruik word, openbaar daardeur hul totale gebrek aan kennis oor wat die werklikheid op plase is.”

Hierdie tipe uitsprake bedreig voedselsekerheid. Dit is eers wanneer voedsel nie meer beskikbaar is nie, dat hierdie mense die waarde van landbouers en ‘n stabiele landbou-omgewing sal besef. Sonder boere en hulle werkers is daar geen kos en dus geen toekoms in die land nie.

“Ons wil verder ons dank uitspreek teenoor die Suid-Afrikaners wat die afgelope tyd hulle harte vir ons boere wat deur vernietigende brande geraak is, oopgemaak het,” sê mnr. Geldenhuys. “Verskeie rolspelers het uit hulle pad gegaan om op hulle eie manier ‘n bydrae te maak om die nood te verlig. Dit het ‘n baie groot verskil gemaak.”

 

Uitgereik deur:          TLU SA

Datum:                       5 November 2020

Navrae:                       Mnr Henry Geldenhuys, President TLU SA,

                                    Sel.: 083 560 1273

Mnr Bennie van Zyl, Hoofbestuurder TLU SA,

                                    Sel.: 082 466 4470

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons