Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
TLU SA kyk met dankbaarheid terug oor 2019 Saterdag | 14 Desember | 2019

TLU SA kyk vandag met groot dankbaarheid terug op wat gedurende 2019 vermag is.

“Ons het ‘n diepe dankbaarheid vir die genade wat ons vanjaar van God-Drie-enig – die fondament van TLU SA se toekoms – ontvang het,” sê mnr. Louis Meintjes. “Ons het in 2019 opnuut ons waardes en beginsels besoek en bevestig.”

TLU SA het met die insette van buite-instansies deurtastend ondersoek ingestel na die aanslag wat landbou in Suid-Afrika behoort te neem. Die gevolgtrekking is dat die standpunte wat die organisasie huldig, inderdaad die regte koers is om landbou in die land te laat voortleef.

Dit is verblydend om te sien dat al hoe meer organisasies hierdie koers steun en begin het om sterk standpunt in te neem teen die ANC se transformasie-agenda.

“Die konsep van swart ekonomiese bemagtiging (SEB) was sedert die ontstaan daarvan gedoem tot mislukking,” sê mnr. Meintjes. “TLU SA was die enigste organisasie in die landbou waardeketting wat met die ontstaan van SEB nie bereid was om dit te onderskryf nie. Die praktyk wys nou duidelik dat daar anders gekyk moet word na die bemagtiging van mense.

“TLU SA het reeds 12 jaar gelede gevra waarom daar nie titelaktes vir bewoners van HOP-huise gegee word nie. Vandag sit dié mense steeds op die dooie kapitaal van huise wat nie werklik aan hulle behoort nie. Met die besit van die titelakte kan eiendomme as kollateraal aangebied word om byvoorbeeld ‘n besigheid op die been te bring.

“Dit is asof die ANC Suid-Afrika se inwoners gevange wíl hou in armoede,” sê mnr. Meintjes.

Gedurende 2019 het TLU SA met verskeie instansies skakeling bewerkstellig. TLU SA se benadering is om vanuit ‘n vaste begronde standpunt met ander organisasies saam te werk wat ook vir die spesifieke saak ons oortuiging deel. Daarom is TLU SA ‘n rolspeler in die Ad hoc-Groep vir die Beskerming van Eiendomsreg waar dit gaan oor die ekonomiese beginsel van privaatbesitreg. Die organisasie verskil met sommige van die rolspelers oor ander aspekte, maar dit is juis wat dit so gewens maak om oor sekere beginsels te kan saamwerk om sodoende groter wringkrag te genereer.

Die boodskap wat TLU SA vanjaar uitgedra het bring gewis positiwiteit na vore.
Sedert Januarie 2019 het meer as 2 350 nuwe ondersteuners by TLU SA aangesluit. Hierdie ondersteuners help om die boodskap beter en wyer uit te dra.

“TLU SA bou vir die toekoms, welwetende dat ons dit vanuit ‘n bepaalde negatiewe omgewing moet doen,” sê mnr. Meintjes. “Ons voorsien dat al hoe meer rolspelers na ons sal uitreik om saam te werk in belang van ‘n beter toekoms vir Suid-Afrika. TLU SA is bereid om vanuit ‘n hegte en begronde basis met enige saakmakende rolspeler saam te werk aan daardie toekoms.”

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons