Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
VAKATURES BY TLU SA | Oktober 2020 Woensdag | 11 November | 2020
 1. STREEKBESTUURDER TLU SA OOS & NATAL STREKE
  (Gestasioneer in Ermelo)
 2. STREEKBESTUURDER TLU SA NOORDWES & VRYSTAAT STREKE
  (Gestasioneer verkieslik in Lichtenburg)

Omskrywing van poste:

Voltydse pos vir bestuurder wat as verteenwoordiger optree om lede-belange van die betrokke streke te hanteer. Dien as skakel tussen lede, hul affiliasies en instansies wat ʼn invloed op lede/boere se welvaart uitoefen.

Kwalifikasies en ervaring benodig:

 • Hoë vlak taal en kommunikasievermoë – intern sowel as ekstern (Afrikaans en Engels magtig)
 • Sterk bestuursvermoë (Ten minste vyf jaar ondervinding in bestuur)
 • Sterk skakelvermoë – grondvlak, provinsiaal, nasionaal
 • Moet kan skakel met media – grondvlak sowel as provinsiaal
 • Sterk organisatoriese en administratiewe vermoëns
 • Eie bestuurderslisensies
 • Hoogstaande rekenaarvaardigheid
 • Moet onder druk kan funksioneer en inisiatief kan neem

Die suksesvolle kandidaat moet ‘n entoesiastiese persoon wees wat dinamies en selfstandig kan funksioneer. Ervaring van bemarking en ‘n agtergrond van die landbou-omgewing sal voordelig wees.

Standaard voordele:

Pensioenskema

Mediese toelaag

Amptelike voertuig

Salaris onderhandelbaar

Sluitingsdatum:

Alle potensiele kandidate se volledige CV’s tesame met kontakbesonderhede van vorige werkgewers moet ons bereik by hb@tlu.co.za teen 20 November 2020.

Vir enige navrae kontak gerus die Hoofbestuurder, Bennie van Zyl, by 082 466 4470

(Hierdie advertensie word slegs in die Pitkos geplaas. Lede word versoek om dit onderling in eie geledere te versprei aan moontlike kandidate)

Sluit aan
POPI

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons