Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Pitkos
Paraatheid Woensdag | 05 Augustus | 2020

Die onbetwisbare gebrek aan onmiddellike ondersteuning wanneer gevaar dreig, noop landbouers en plaasbewoners om effektief te kan optree om eerstens lewe en liggaam te beskerm en dan om te sien na die veiligheid van eiendom hetsy die grond, produkte/lewende hawe, gereedskap en installasies te beveilig. Gegewe die werklikheid dat in die algemeen dit blyk asof

LEES MEER

Prioriteitsmisdaad Woensdag | 05 Augustus | 2020

Plaasaanvalle op rekord dateer uit die middel tagtigerjare. Ongeag die feit dat dit in die laat negentigs, vyf jaar nadat die nuwe staatsbedeling in werking getree het, as ‘n Nasionale Prioriteitsmisdaad verklaar is, het die geweld net toegeneem en word landbouers, hul gesinslede asook plaaswerkers steeds daaraan onderwerp. Benewens die geweldskomponent, het nie-gewelddadige misdaad ook

LEES MEER

TLU SA Digitale Jaarkongres 2020 Woensdag | 05 Augustus | 2020

Ons digitale Kongres 2020 – “’n Nuwe aanslag” – is amper op hande!  9 September 2020 is werklik om die draai. Die landbousektor is onder toenemende druk en die noodsaaklikheid om saam te staan in hierdie tye kan nie oorbeklemtoon word nie. Wees daarom betrokke, wees daarom deel – ons kan nie sonder mekaar nie.

LEES MEER

Veiligheidsbulletins Woensdag | 05 Augustus | 2020

Vanuit die hoofkantoor trag TLU SA om lede asook ander landbouers en plattelandse bewoners te bedien met toepaslike inligting in die vorm van Veiligheidsbulletins waarvan ongeveer 40 reeds versprei is. Hierdie bulletins ondersteun die Nasionale Landbou Veiligheid Strategie wat vroeg in 2018 op ASUF-vlak aanvaar is en sedertdien jaarliks opgedateer is. Die nuutste weergawe is

LEES MEER

Waterkomitee Woensdag | 05 Augustus | 2020

TLU SA se Nasionale Waterkomitee het onlangs opdrag ontvang om met ander landbou-organisasies en -belanghebbendes in gesprek te tree oor watersake. Nie net in terme van landbouwater nie, maar ook oor ander kwessies soos die beskikbaarheid van skoon drinkwater, watervermorsing, waterkwaliteit en so meer. Op 7 Julie 2020 het die eerste verkennende gesprek hieroor plaasgevind

LEES MEER

Boodskap van Bennie | Julie 2020 Woensdag | 05 Augustus | 2020

‘…My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis…’ is die eerste gedeelte van Hosea 4:6 en is vir ons almal ‘n baie bekende aanhaling uit die Bybel. Dit is inderdaad so dat wanneer iemand nie weet nie, dan weet hy nie. Dit lei dat iemand dan geen besluit of ‘n swak besluit neem. In

LEES MEER

Van die President se Lessenaar | Julie 2020 Woensdag | 05 Augustus | 2020

Daar is twee aksies wat van die TLU SA bestuur verwag word. Die een is om dit wat verkeerd is en ’n impak op ons bedryf, en in besonder ons lede het, aan die kaak te stel met verklarings en gesprekke op radio en sosiale media. Die tweede is om oor te gaan in dade

LEES MEER

TLU SA KOMPETISIES 2020 Vrydag | 26 Junie | 2020

Kompetisiebrief 2020 – Aanhangsel A – Kompetisiekriteria 2020 Kompetisiebrief 2020 – Aanhangsel B – Vraeboog RF Camphor Kompetisiebrief 2020 – Aanhangsel C – Vraeboog Commondale Kompetisiebrief 2020 – Aanhangsel D – Presidentsbeker vir Jongboerbetrokkenheid Kompetisiebrief 2020 – Aanhangsel E – TLU SA Jongboer van die Jaar 2020 Inskrywingsvorm Kompetisiebrief 2020 – Aanhangsel F – Arbeidstrofee

Veiligheidstendense Vrydag | 26 Junie | 2020

Met die instelling van die inperkingsregulasies was daar ‘n opmerklike afname in beide plaasaanvalle asook gevolglike moorde. In werklikheid is die voorkoms daarvan bykans gehalveer. Mettertyd het dit egter duidelik geword dat toenemende hongerte, toenemende diefstal van lewende hawe, eetbare produkte asook gereedskap (wat vir kontant verkwansel kon word) tot gevolg gehad het. Om sake

LEES MEER

TLU SA KOMPETISIES 2020 | ‘n Boer maak ‘n Plan! Vrydag | 26 Junie | 2020

Die gesegde doen hom werklik gestand en van bier wat van pynappels gemaak word tot teeblare wat skielik goed lyk om in pype te stop, is die kreatiwiteit van ons mense nogal iets om te beleef. By die Algemene Raad se vergadering van 20 Mei 2020 waar vele raadslede vir die eerste keer ‘n elektroniese

LEES MEER

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons