Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

TLU SA is besig met die laaste voorbereidings vir vanjaar se kongres op 18 September 2019. Afgevaardigdes sal by die WNNR se konferensiefasiliteite onthaal word.

Die bestuur sien uit na die geleentheid om in hierdie onsekere tye die rigting van landbou se toekomspad te bepaal, veral gesien in die lig van merkwaardige groei van meer as 1 850 nuwe lede sedert Januarie vanjaar.

TLU SA sal by vanjaar se kongres voortbou op die beginselpad waarin die organisasie deur die jare sy beslag gekry het.

“Ons is oortuig dat ons juis in hierdie tye die beginsels wat teen volhoubaarheid getoets is stewig moet vestig en anker,” sê mnr. Louis Meintjes, die President van TLU SA. “Net soos die Suid-Afrikaanse ekonomie is die landboubedryf besig om seer te kry onder die omstandighede wat deur die kortsigtige optrede van die regering geskep word. Ons besef al hoe meer dat ons nie kan wag op die regering om die toekoms te bepaal nie, maar dat ons self planne moet maak.”

Afgevaardigdes kan uitsien na verskeie hoogtepunte soos die jaarlikse toespraak van die President van TLU SA, asook dié van verskeie gerekende kenners en gassprekers. Die volgende temas sal bespreek word:

  • Praktiese benutting van tegnologie om volhoubaarheid in die landbousektor te bevorderJuanita Vorster: Veranderingskundige;
  • Oorsig van die Suid-Afrikaanse ekonomie met spesifieke fokus op die landbousektor Ulrich Joubert: Onafhanklike ekonoom;
  • Boer vir optimale wins Is dit moontlik?Dr Philip Theunissen: Rekenmeester en Landbou-ekonoom, COMPUTUS Bestuursburo, BK; en
  • Die behoud van eiendomsreg as basis vir ekonomies groeiTerence Corrigan: Projekbestuurder SA Instituut vir Rasse-aangeleenthede.

Kyk gerus by hierdie skakel vir meer inligting oor die sprekers. Vanjaar sal die geleentheid ook regstreeks deur ons sosiale media platforms uitgesaai word.

Die dag se verrigtinge word afgesluit met die jaarlikse dinee waartydens toekennings aan besondere presteerders oorhandig word. Die nuwe Jongboer van die Jaar word tydens die geleentheid aangekondig. Dit is ook die geleentheid waar TLU SA kans het om individue en affiliasies te bedank vir hulle bydrae tot landbou, spesifiek in TLU SA-verband.

TLU SA-lede sit die volgende dag die kongres voort met (geslote) indringende gesprekke om besprekings tot besluite te formuleer en sodoende te help om die strategie te bepaal.

“TLU SA se strategie en rigting is reeds oor 122 jaar getoets aan die waardes en beginsels wat in die Grondwet en Manifes vervat is,” sê mnr. Meintjes. “Hierdie beginsels en waardes is ononderhandelbaar en daarsonder is daar vir geen landbouer (klein of groot) ‘n toekoms nie.

“Die enigste doelwit van TLU SA is om elke landbouer by te staan om die geleentheid te hê om onbevange te kan boer, wins te maak en voedsel op die tafels van verbruikers te sit. Dit bly ons benadering.”

Die media word uitgenooi om die geleentheid by te woon en bywoning kan met Lynne by 012 804 8031 of register@tlu.co.za bevestig word.

 

Uitgereik deur:          TLU SA

 

Datum:                       11 September 2019

 

Navrae:                      Mnr Louis Meintjes, President TLU SA,

                                   Sel.: 082 461 7262

 

Mnr Bennie van Zyl, Hoofbestuurder TLU SA,

                                   Sel.: 082 466 4470