Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Nuusoorsig – Algemene en rare nuus Vrydag | 31 Januarie | 2020

1. Grondonteiening sonder vergoeding – Spertyd vir besware

Uitgereik deur TLU SA

Daar is die laaste tyd baie gewag gemaak oor onteiening sonder vergoeding. Die jongste is dat die ANC die besluitnemingsproses om namens die burgers van die land toe te sien dat billikheid gedurende die proses sal geskied, van die howe wil ontneem en in die kabinet wil vestig.
Dit moet duidelik gestel word dat die proses wat aan die gang is totaal onaanvaarbaar is, al besluit die howe in sommige gevalle dat daar niks betaal moet word vir bates nie.

Ons moet daarteen waak om nie vir die ANC se oëverblindery te val nie. Ons moet nie dink dat die aanvanklike voorstel darem sagter voorkom as hierdie belaglike nuwe voorstel en sodoende eerder die oorspronklike voorstel goedkeur nie.

Ongeag waar die besluitneming sou lê, is die beginsel van onteiening sonder vergoeding in sy geheel steeds onaanvaarbaar. Geen persoon wat oor eiendom beskik waarvoor daar ‘n titelakte deur die staat uitgereik is as bewys van wettige eienaarskap, behoort hoegenaamd in ‘n situasie te wees dat die eiendom afgeneem sou kon word sonder om daarvoor te betaal ingevolge ‘n markgeoriënteerde prys nie.

Daar is baie bewusmaking gedoen om soveel as moontlik kommentare van beswaar ingedien te kry. Hierdie skrywe dien om finaal weer vir elke lid die versoek te rig dat alle besware voor 31 Januarie 2020 ingedien moet word.

Ten einde die beswaarmakingsproses te vergemaklik word ‘n konsepskrywe hierby gevoeg wat baie maklik voltooi en aangestuur kan word na die adres soos aangedui op die skrywe.

Kopieer net die onderstaande gedeelte en plaas dit in die e-pos aan die Parlement.

To: Mr Vhonani Ramaano
Committee Secretary – Ad Hoc Committee
Email: section25@parliament.gov.za
Tel: 021 403 3820January 2020Parliament of the Republic of South Africa

Re: Comment on Draft Constitution Eighteenth Amendment Bill 2019 as per
Government Gazette Notice 652 of 2019.

I, as a South African citizen, hereby object to any amendments or changes to be made to the present Chapter 2, of the Bill of Rights, Property, in specific Section 25 (2) of the Republic of South Africa’s Constitution.

However, Section 25 (4) (b) must be amended to either read ‘property is only limited to land’ or the point must be deleted in its entirety.

Please acknowledge receipt of this correspondence by reply email or by post to the address below.

Regards

(Signature)

Name:
Date:
Email:
Postal Address:

2. Nuwe boerderymetodes van lewende hawe in Kaliforië deur jonges ondersoek

Klimaatsverandering, en gevolglik droogtes, verldbrande, weidingverdringing deur uitheemse plantegroei, asook Kalironië se hoë lewenskoste, dwing jong veeboere (waaronder heelwat vroue) om nuut oor boerderymetodes te dink. In plaas van beeste word meer na skape en bokke oorgeslaan, en nuwe weidingemetodes beproef wat die risiko van veldbrande kan verminder, en boonop die atmosferiese kreekhuis-effek kan bekamp.Die natuurlike biodiversiteit word ook herstel.

Dié proses is deur twee vroulike navorsers bestudeer, en die bevindinge kan hier in die jongste The Conversation gelees word.

3. Is Ramaphosa Nonkwasi die tweede? Moody’s nie in “mood” om te val vir sy mooi broodjies bak oor grondgryp sonder vergoeding nie

Dit sou verregaande en alarmisties wees om pres. Cyril Ramaphosa se hardkoppige grondgrypplanne sonder vergoeding met die gevolge van Nonkwasi se visioen te vergelyk, maar die rol wat planne vir grondgryp sonder vergoeding op Moody’s se toekenning van rommelstatus aan die Land Bank word pertinent as een van die redes genoem. Die bank se rommelstatus gaan beslis ’n negatiewe invloed op die ekonomie en komende begroting hê – ’n siening wat verskeie ekonome en landbou-organisasies deel – en Nonkwasi se verhaal begin meer ooreenkomste te toon.

Die gevolge van die kredietagentskap Moody’s se besluit om rommelstatus aan die Land Bank toe te ken, raak die hele land. Dit raak ook pres. Cyril Ramaphosa omdat dit sy protege, Pravin Gordhan knyp, dit raak elke boer – en volgens ’n hele rits van die land se beste ekonome en ekonomiese kommentators gaan die land as geheel reeds in Maart tot rommelstatus afgeradeer word. Boonop het Moody’s die vooruitsigte na negatief aangepas.

Maar dit wys ook ’n beskuldigende vinger na die regering se hardnekkige volharding om met sy grondgryp sonder vergoeding-planne voort te foeter en in die sloot van ekonomiese rampspoed in te don.. tuimel. Agri SA wys onder andere daarop dat dit een van die drie faktore is wat Moody’s tot sy besluit laat kom het.

“Dit raak voortdurend moeiliker om ’n positiewe gesindheid oor die toekoms van landbou in Suid-Afrika te hê,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Nie net moet ons boere daagliks sukkel om kop bo water te hou met uitdagings soos plaasveiligheid, onredelike arbeidswette, veesiektes, droogte en beperkte uitvoergeleenthede as gevolg van swak ekonomiese toestande nie, maar nou word hulle nog verder in skuld gedompel deur ’n afgradering van die Landbank wat vir die meerderheid boere krediet verskaf.” Lees volledige verklaring hier.

Agri SA skryf onder meer soos volg in sy reaksie: “Tesame met die afgradering het Moody’s ook die bank se vooruitskouing van ‘Onder Hersiening’ na ‘Negatief’ verander. Die Land Bank is in November 2019 onder hersiening vir afgradering geplaas terwyl Moody’s drie risiko’s wat aanleiding gegee het tot die hersiening uitgelig het:

  • ’n Toename in nie-presterende lenings (landbou onder druk / moeilike bedryfstoestande);
  • Omgewingsrisiko’s; en
  • Onteiening sonder vergoeding (beleidsonsekerheid).

Uittreksel uit Maroela se nuuskommentaar. Volledige rubriek kan gelees word by Maroela Media; Klik hier

4. Dokters krimineel aangekla in hof na mediese bystandselfdood van Belgiese vrou met outisme, en dit het ’n uitkringeffek.

Die genadedood van ’n outistiese vrou in die Aspergerspektrum in België, maak nou opslae en drie dokters word nou verhoor. In Nederland is daar ook ’n ondersoek oor die genadedood van ’n persoon met demensie. Die vrae strek nou veel verder as oor die kernvraag oor die neem van ’n lewe. Dit handel oor kwessies soos hoe toerekeningsvatbaar iemand moet wees om besluite te neem al is dit oor ’n eie lewe, maar selfs oor regeerbesluite soos ds. Dawid Kuyler wat vra of sekere politieke partye (en selfs kerke) nie genadedood toegestaan moet word nie. Die ANC staan bo-aan die SA-lys, en is relevant teen die agtergrond van regruk-aksies wat op ’n streep in die grond duik.

’n Behoorlike miernes is oopgesteek na die dood van ’n 38-jarige Belgiese vrou, Tine Nys. Nys het self gevra dat sy selfdood met mediese bystand kan pleeg na ’n verhouding skeefgeloop het. Haar versoek is goedgekeur nadat sy twee maande tevore as outisties gediagnoseer is – iets wat nou deur ’n vooraanstaande psigiater wat die dossier deurgewerk het, betwis word. Outisme is een van drie geestesgesondheidstoestande wat as redes aangevoer kan word om genadedood aan te vra – die ander is persoonlikheidsversteurings en depressie.

Nederland en België is die enigste twee lande wat genadedood vir geestesongesteldheid toelaat, maar die aansoeker moet bewys dat hy of sy ondraaglik ly en dat dit onbehandelbaar is. In Nederland word genadedood as die oorsaak van 4,5% van alle sterftes gereken. Daar is nou juis ontsteltenis en ’n ondersoek in Nederland oor die bystanddood van ’n pasiënt wat aan demensie gely het.

Drie dokters word nou krimineel van vergiftiging aangekla, wat potensieel tot lewenslange gevangenisstraf kan lei. Daar word aangevoer dat die regte prosedures nie gevolg is nie. Boonop het die hoof van België se Genadedood-oorsigkomitee, dr Wim Distelmans aangedui dat hy nie verder aanbevelings van Nys se psigiater vir die goedkeuring van genadedood gaan oorweeg nie. Hy meen sy dien te maklik aansoeke in. Die psigiater, dr. Lieve Thienpont, wys onder meer daarop dat Nys uit ’n gesin met geen empatie nie kom. “Dit is ’n erg disfunksionele, gewonde en getraumatiseerde gesin met bitter weinig empatie en respek vir ander.”

Die psigiater is nou een van die drie dokters wat in Gent teregstaan.

Outisme is besig om snel toe te neem. Dit word deels toegeskryf daaraan dat die definisie uitgebrei is, maar dit het slegs minimaal tot die hoër voorkoms bygedra. Outisme is byna altyd weens ’n genetiese mutasie, en sowat 20 mutasies van spesifieke gene is al geïdentifiseer. (By disleksie is twee reeds geïdentifiseer, hoewel een mutasie net gering tot die voorkoms bydra.) Minstens twee chromosoom-veranderings (soos by Downs) word ook tot outisme-oorsake gereken, waaronder die sogenaamde “fragile X” wat net seuns raak, en Phelan-McDermot-sindroom (22 q deletion 13.3), ’n skaars afwyking op die 22ste chromosoom. Dit lei tot verskillende afwykings wat sekere eienskappe deel, maar ook erg verskil in die mate waarin die lyer aangetas is. Nys is met Aspergers, ’n baie ligte vorm van outisme, gediagnoseer. Onder die bekendstes in SA met Aspergers tel Daantjie (Dinamiet) Badenhorst wat Noot-vir-noot en Flinkdink kort na mekaar gewen het. Soms gebeur dit dat mense met Aspergers nog ’n mutasie dra, bekend as savantisme, wat tot ongelooflike briljantheid in bepaalde velde lei.

Daar is dus verstaanbaar baie kenners wat meen dit was aanvaarbaar dat Nys se aansoek goedgekeur is. ’n Foto van Nys (middel) saam met haar susters, weerspreek op die oog af dr. Thienpont se verduideliking dat die familie disfunksioneel en met bitter min empatie vir mekaar is. (Foto, Terzake).

Volledige nuuskommentaar by Maroela Media; Klik hier

Outismelyers se regshandelingsbevoegdheid en regsaanspreeklikheid moet noodwendig individueel bepaal word, nie net om byvoorbeeld opset om ’n misdryf te bepaal nie, maar in welke mate dit tot versagtende omstandighede kan lei. Lees hier en hier meer oor outisme.

5. Die vind van koning Salomo se myne

Die Jerusalem Post berig dat ‘n jong argeoloog, Erez Ben-Yosef, bekend gemaak het dat die antieke kopermyne by Timna in die Negevwoestyn, so 32 kilometer noord van Eilat aan die Rooi See koning Salomo se legendariese myne was. Dit val binne die Timnapark wat Israel ontwikkel en aan ‘n nybygeleë kibboets behoort, en waarby Ben-Yosef se pa betrokke was en onder meer ‘n meer gebou het. Die derde grootste lughawe in Israel word ook hier ontwikkel, en groot getalle toeriste word verwag.

By Timna is die oorblyfsels van sowat 1 100 kopermyne gevind. Dit is destyds blykbaar deur die Edomiete beheer en ontgin, en die koper so 900 jaar voor Christus aan Solomo verruil. Koper was destyds die duurste metaal. Salomo het dit met die Edomiete geruil deur die Edomiete deurgang deur Israel te bied, en ook in duursame kos wat die mynwerkers en smelters geëet het. Salomo het glo van die koper vir goud van die koningin van Skeba verruil. Die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle haar paleis in Ethiopië ontdek het, sê hulle verwag om haar myne ook binnekort te vind.
Verdere navorsing oor die onderwerp toon dat Ben-Yosef waarskynlik nie veel nuuts bygevoeg het by bestaande opvattings nie, behalwe dat hy heelwat dateerbare voorwerpe en items gevind het, wat alles op ‘n ouderdom van sowat 900 jaar voor Christus dui, en dus met Salomo se regeertyd ooreenstem. Opgetekende aansprake dat Timna inderdaad Salomo se myne was, is al jare lank gemaak, veral in 2013.

Indien iemand gehoop het dat die nuwe aankondiging groot nuus sou wees wat strome toeriste na die oord sou lok, yk dit so ver telleurstellend. Die ouer aankondigings oorheers die laaste nog. Die talle advertensies vir hotel en besoekpunte, laat die jongste aankondiging eerder na ‘n promosie van die oord lyk.

Die myne is tot in die Bisantynse tyd bewerk toe die koper skaars gewod het.
https://www.jpost.com/Opinion/King-Solomons-Mines-found-615234
https://www.livescience.com/39438-king-solomons-mines-israel.html
https://www.jpost.com/Opinion/King-Solomons-Mines-found-615234

Hitte van Vesuvius se uitbarsing laat man se brein in glas verander
‘n Slagoffer van die berg Vesuvius se uitbarsting 79 nC in Herculanium se brein is so verhit, en daarna vinnig afgekoel, dat dit in glas verander het, is pas bekend gemaak. Die man het op sy bed gelê toe die temperatuur skielik tot 520 grade celsius gestyg. Herculanium is nader aan die vulkaan as Pompeii wat eintlik deur die ramp bekend geword het. Lees meer hier

Nog nuus is dat vasgestel is dat ‘n skedel wat 100 jaar gelede by Pompeii gevind is, inderdaad die van Admiraal Plinius die ouere was. Hy het die reddingsoperasie gelei na Vesuvius uitgebars het. Hy was ook ‘n skrywer en naturalis, asook ‘n natuur-filosoof. Hy het ook met die skryf van die Naturalis Historia die grondslag gelê van die ensiklopedieë oor die natuur.

Die vreemde is dat die kakebeen aan iemand anders behoort het. Lees meer hier

7. Australiese brande lei tot heelwat argeologiese nuus
Talle argeologiese vondste is in Australië gemaak waar die reuse bosbrande groot dele tydelik ontbos het. In die proses is meer as ‘n duisend argeologiese terreine en artefakste egter ook vernietig. Onder die groot skade is die vernieting van rotsskilderinge en rotsgravering. Lees meer hier

Onder die vondste is ‘n waterstelsel wat inboorlinge meer as 6 000 jaar gelede gebou het, en waarmee palings gevang is om te eet. Die Budj Bim-stelsel wat in die staat Victoria gevind is, bestaan uit kanale, damme en reservoirs wat van stukke vulkaniese rots gebou is, en is ouer as die Egiptiese piramides. Die bestaan daarvan was reeds bekend, maar die brande het die werklike grootte onthul – veel groter as wat voorheen geglo is. Lees meer hier

8. Antarktika 200 jaar gelede ontdek
Nadat lank geteoretiseer is oor die bestaan van ‘n groot landmassa, Terra Australis, by die suidpool om die landmassa van die noordelike halfrond te “balanseer” , is dié vasteland op 27 Januarie 1820, amptelik ontdek. Die vasteland is deur die bemanning van ‘n Russiese ekspedisie waargeneem. Antarktika het 35miljoen jaar gelede van Suid-Amerika weggebreek en ‘n kontinent op sy eie geword. Ysplate het begin vorm, maar vandag smelt die ys weer teen ‘n versnelde tempo. Die kontinent hou egter nog 90% van die wêreld se ysmassa. As alles gelyk sou smelt, sal dit die seevlak met sowat 60 meter laat styg. Lees meer hier

9. Antieke rotskuns in Utah dalk gou iets van verlede
Die gevaar bestaan dat honderde terreine in Moab, Utah, wat antieke rotskuns bevat, binnekort nie meer sal bestaan nie – nog voor dit op die Amerikaanse National Register of Historic Places opgeneem kon word. Die rotskuns se ouderdomme wissel van 700 tot 8 000 jaar oud. Onder die kunswerke wat oa jagtonele bevat, is ook voorbeelde van prehistoriese kalenders.

10. Resensie: Fouries, Fourieburgers, Oos-Vrystaters en ander spits die ore

‘n Merkwaardige boek deur ‘n merkwaardige vrou, Adinie (Fourie) Scheepres; Fouriesburg en sy mense in die Brandwaterkom (1840 – tot 2019), het pas die lig gesien. Dit bevat tegelykertyd die geskiedenis van die Fouries, Fouriesburg, bevat talle staaljies, skitterende foto’s – ook van die sandsteengeboue – en ‘n stamregister van die Fouries van Fouriesburg. Maar dit is nie net ‘n boek vir Fouries of Fouriesburgers nie – daar is verhale oor die Anglo-Boere-oorlog, die skilderagtige Meiringskloof en vele meer. Lees gerus die volledige resensie hier.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons