Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Geagte President Ramaphosa

Uitsprake gemaak teenoor Redakteursforum

Na aanleiding van u gesprek met die Redakteursforum op 31 Mei 2020 eis TLU SA meer duidelikheid oor stellings dat ons ekonomie se nalatenskap rassisties en kolonialisties is.   Verder is u dit ook aan Suid-Afrika verskuldig om in detail uit te stippel wat bedoel word met radikale ekonomiese transformasie.

U opmerkings openbaar ‘n groot mate van onkunde oor hoe die ekonomie werk. Dalk moet iemand vir die ANC ‘n les gee in Ekonomie 101. Die markkragte werk onverpoosd voort en vra nie vrae oor die geskiedenis of oor rasse nie, maar toets elkeen volgens die wyse hoe hul die verantwoordelikheid van hul toekoms aanvaar. Dit is ‘n deurlopende proses wat elke besigheid, maar ook ons land, evalueer oor hoe suksesvol dit is. Dit verg ‘n gesonde besigheidsmodel wat vertroue inboesem en die bestuur van die produksiefaktore tot winsgewendheid.

Dit is juis daardie kragte wat ons land afgegooi het tot by rommelstatus net omdat die markte gehoor het van jul radikale ekonomiese transformasie. Nou wil jul dit nog toepas ook!

Twee van die belangrikste produksiefaktore, naamlik die entrepreneur en kapitaal, het reeds as gevolg van juis hierdie benadering van die ANC op groot skaal die land verlaat. Dit sluit baie swart sowel as wit persone in. Die verlies aan kundigheid is onmeetbaar groot.

Suid-Afrika se ekonomie is gesink deur die beleidsomgewing en korrupsie en die problematiek van kader-ontplooiing van die ANC en sy alliansie vennote. Kundigheid word weggedryf en nie die geleentheid gegun om na behore hul rol te kan speel nie as gevolg van julle rasbeheptheid. Jul rasgedrewe benadering het tydens die inperking van COVID-19 baie duidelik na vore gekom.

Indien die wêreld nie vir u gaan lag oor hierdie belaglike standpunte nie, kan u die versekering hê dat die markte wel vir u sal lag. Wat ons land nodig het is ekonomiese groei, mnr. Ramaphosa. Dit is ‘n deurlopende proses wat getoets word aan bepaalde ekonomies-gerigte aspekte. Doen dit nie, soos wat die ANC die afgelope 25 jaar volhardend mee voortgestu het, en die markte sal jul aanmekaar evalueer en ver te lig vind. Die inwoners van die land moet die prys van jul kortsigtige benadering betaal.

Welvaart is nie iets wat net daar is nie. Dit is iets wat deurlopend geskep moet word. Dit is baie sterk geskoei op die aanvaarding van die verantwoordelikheid vir my eie toekoms.   Deur deurlopend die blaamspel te speel en kolonialisme en rassisme (wat jul toevallig lewendig hou) te beskuldig terwyl dit eintlik die markte is wat jul deurlopend toets en te lig bevind, openbaar net julle eie onvermoë om die land sinvol te regeer.

Die ANC het as regerende party eens winsgewende en stabiele instansies soos Eskom, Denel, SAL en Spoornet geërf. As gevolg van jul rampspoedige bestuur van die instansies, het hulle op ‘n streep in bankrotskap verval.

U is elke dag besig om te werk aan u nalatenskap. Om eerlik te wees, sal dit net regverdig wees om u ondersteuners in te lig dat julle besig is om hulle toekoms van hulle te steel.

Die ekonomie het onder jul beleid na rommelstatus geskuif. Die persone wat juis die werksgeleenthede moet skep, is tans besig om die land saam met hul kapitaal te verlaat as gevolg van hierdie beleid wat jul nou nog wil vererger. Jul belastingbasis word by die dag skraler. U geld het inderdaad reeds opgeraak en steeds besef u nie wat nodig is om vir u mense ‘n toekoms te bied nie. Die uitdeel van sosiale toelaes is nie volhoubaar nie – u het daarvoor geld nodig.

Erken die beginsel van privaat besitreg en laat toe dat die vryemark so effektief soos moontlik sy werk doen. Dit is die vertrekpunt van welvaartskepping. Laat vaar daarmee saam u beleid van transformasie met begrippe soos SEB, grondhervorming en onteiening sonder vergoeding. Dit is hierdie aspekte wat veroorsaak dat u die vertroue in ons land heeltemal afbreek.

Die ANC poog om kommersiële boere van hul grond te probeer dryf gebaseer op leuens oor die geskiedenis. U departement het self erken dat meer as 90% van grondoordragte misluk. Met dit in gedagte gaan jul moet begin planne beraam oor hoe jul die land van kos gaan voorsien. Dis dalk ook sinvol om na te speur waar die kos vandaan kom wat u gebruik om so vrylik kospakkies uit te deel gedurende die inperking.

TLU SA wil dit onomwonde stel dat indien die ANC volhard op hierdie weg, die uitkoms vir die land nie gunstig sal wees nie. Suid-Afrika sal eindig op die ashoop van mislukte state van Afrika. Dit is vir ons, as landbouers, wat nog deurentyd net konstruktief gebou het aan die toekoms van ons land, ‘n bitter pil om te sluk wanneer ons sien hoe ons land op ‘n glybaan na mislukking bestuur word.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons