Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Boodskap Van Bennie | Oktober 2021 Dinsdag | 26 Oktober | 2021

TLU SA se dienslewering

Wanneer TLU SA moet noem wat is die groot taak van die organisasie word daar onomwonde gemeld dat die doel is om ons lede, naamlik kommersiële boere, veilig en volhoubaar op hul grond te hou. Gegewe die realiteite van Suid-Afrika is dit inderdaad ’n omvangryke taak.

Die onderskeie aspekte wat ’n invloed het op ’n boerderyeenheid se voortgaan kan in twee verskillende kategorieë gedeel word naamlik eksterne aspekte wat van buite die plaas ’n invloed uitoefen en dan ook die aspekte wat intern hanteer moet word.

Vir eersgenoemde groep dink ons aan aspekte soos die aanslag op besitreg, veiligheid, swak infrastruktuur, besoedeling van hulpbronne, beleidsomgewing en dies meer. Deur die jare het TLU SA op dié terreine groot verskille gemaak. Wanneer die DG van Grondsake ’n aantal jare gelede reeds aan die Parlement in sy verslag gemeld het dat as dit nie vir TLU SA was nie hulle die grondhervorming al sou kon afhandel, kan ons daarvan kennis neem.

Die tweede groep aspekte wat ook ’n invloed uitoefen op volhoubaarheid is die dinge wat die boer moet doen om winsgewendheid te handhaaf en om die boerdery sodanig te posisioneer dat hul mededingend bly. Hier dink ons aan die produksieproses en alles wat rondom dit plaasvind. Te veel kere word daar gevind dat dit goed gedoen word, maar dat ’n ander aspek naamlik die rekordhouding soms gebreke het. Daarmee saam word daar ook ervaar dat die nodige opvolg beplanning vir die boerdery nie altyd volledig korrek is nie.

TLU SA het die laaste tyd in die verband begin fokus om ook hierdie interne aspekte toe te lig en beter antwoorde vir ons lede tafel toe te bring. Die beginsel van die wet op dalende meer-opbrengs is ’n aspek wat nie altyd na behore in ag geneem word nie.  Die strewe moet wees om maksimum wins te maak en nie noodwendig maksimum opbrengs nie.

Hier is vier aspekte wat ons graag opnuut onder die aandag van die boere wil bring: 

  • Die ekonomiese welstandlessenaar onder leiding van Kobus Oberholster waar daar spesifiek gefokus word op die opvolgbeplanning vir die boerdery. Dit help veel dat ons kollektief al die bedreigings teen ons besitreg beveg wat van buite kom, maar dan beplan ons deur nie te beplan nie die verlies van ons eiendom wanneer die boedel beredder word. ’n Beduidende aantal boerdery-eenhede is ongelukkig in die posisie dat grond verkoop sal moet word om die boedel te beredder. Deur gereeld die beplanning rondom die boedel na te sien kan hierdie bedreiging die hoof gebied word.
  • Die adviesdiens onder leiding van dr Gawie du Toit bring etlike jare se navorsing tafel toe om boere in die graanbedryf by te staan om maksimum wins te behaal. Die resultate is verstommend wat bereik kan word indien van hierdie adviesdiens gebruik gemaak word. Winsgewendheid word sterk verbeter en is dit in boere se beste belang om van hierdie diens gebruik te maak.
  • Daar gaan vir die volgende tyd ook ’n reeks artikels in Pitkos geplaas word van Johan Kapp waar daar baie spesifiek gefokus gaan word op die verslagdoening en rekordhouding met verskeie wenke in die verband. In hierdie weergawe is daar dan ook ’n inleidende artikel.
  • Ooreenkomste is gesluit met Verco Diesel sowel as Timac Agro waarvan die besonderhede reeds by verskeie geleenthede deurgegee is aan ons lede. Die navrae wat blykbaar by hierdie instansies gedoen word is baie min. Daar is groot voordele vir die lede sowel as vir TLU SA in die ooreenkomste vervat en versoek ons die lede om asseblief te kyk of dit nie die moeite werd is ten minste kwotasies daar te kry nie.

Dié is vier aspekte waar TLU SA vir die lede beding het en reëlings getref het om na die winsgewendheid en volhoubaarheid op die plase te kan kyk. Dit kan net van waarde wees indien daarvan gebruik gemaak word. Laat ons nie al die buite bedreigings veg, maar dan nalaat om ons huise in orde te kry wanneer dit by die interne aspekte kom nie!

 

Foto: Erik AquinoUnsplash