Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Landbousektor Finansiële Dienste sien die lig

Die TLU SA Finansiële Welstand Lessenaar is op 1 April 2019 geskep as ‘n voordelige diens vir TLU SA-lede. En op 1 Januarie 2021 trek hierdie diens ‘n nuwe baadjie in die vorm van die Landbousektor Finansiële Dienste maatskappy (FDV no. 44619) of kortweg die LSFD, aan.

Lede kan tereg vra waarom dit nou ‘n volwaardige finansiële dienste verskaffer word.

Ons is oortuig dat die LSFD ‘n kern rol in die toekoms van TLU SA as organisasie en ook elke individuele lid gaan speel.

Met TLU SA as een van die aandeelhouers in LSFD, gaan dit finansieel voordelig wees vir elke Boerevereniging, DLU asook Hoofkantoor. Lede wat met die LSFD besigheid doen sal die grootste voordeel geniet deur middel van die dienste en produkte wat aangebied word en die verlaagde kostes verbonde daaraan.

Alle aspekte van persoonlike finansies asook korttermyn-versekering word aangebied deur gelisensieerde adviseurs. Een van die primêre besigheidsbeginsels is om die aller-belangrike vertrouensverhouding met elke lid te vestig en in stand te hou.

Ons is oortuig dat persoonlike finansies asook korttermyn-versekering gereeld hersien moet word, dat dit ‘n langtermyn proses is, en dieselfde adviseur oor tyd betrokke moet wees om te verseker dat die individu se finansies op koers bly, inaggenome alle faktore wat ‘n rol in die proses speel.

 

Kobus Oberholster (kobus@lsfd.co.za) sal met die ondersteuning van Marius Els (marius@lsfd.co.za) fokus op die persoonlike finansies van ons mense terwyl Martin Vea, (martin@lsfd.co.za), Werner Maree (werner@lsfd.co.za) en Anton Williams (anton@wmf.co.za) die spesialiste oor korttermyn-versekering is.

 

Ons wens u almal ‘n geseënde Christusfees toe!

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons