Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
*Advertensie* | ABSA | Julie 2022 Donderdag | 28 Julie | 2022

Aangesien die landbougemeenskap die stapel en ruggraat van ons land en ekonomie is, moet boere seker maak dat hulle die regte, behoorlike en professionele boedel-, finansiële en opvolgbeplanning vir hul boedels in plek het, wat hul unieke omstandighede en omgewing in ag neem. Teen hierdie agtergrond is dit belangrik om die volgende vrae te oorweeg: Wie sal die opvolger van die landbouentiteit wees? Het hulle die nodige vaardighede, kundigheid en kennis om die entiteit te bedryf? Deel hulle dieselfde visie en passie vir boerdery?

50% van Suid-Afrikaners kan nie bekostig om te sterf nie

Kom ons wees eerlik, niemand wil aan die dood dink nie. Dis ’n ongemaklike onderwerp. So, in plaas daarvan om daardie belangrike gesprekke te hê oor wat met ons bates sal gebeur en hoe ons geliefdes geraak sal word wanneer ons wegval, vermy die meeste van ons die onderwerp geheel en al. Jy is te jonk om te sterf, en die dood sal nie sommer gou aan jou deur kom klop nie, nie waar nie? Wel, nie heeltemal nie. Hoewel niemand daaraan wil dink dat hulle môre kan sterf nie, is dit nou belangriker as ooit om jou sake in orde te kry, gouer eerder as later. Hoekom? Eerstens, sodat jou gesin nie weens jou sterfte onder finansiële druk geplaas word en ’n hele leefstylverandering moet ondergaan nie. Daarbenewens beweer statistieke dat ongeveer 50% van Suid-Afrikaners nie kan bekostig om te sterf nie, want die bedrag wat na hul sterfte uitbetaal sal word, is nie naastenby genoeg om hul skuld en kontantlikiditeitsbehoeftes te dek nie. Daar is ook onverwagte sterfte-uitgawes, soos eksekuteursfooie, eiendomsoordragskoste, belasting, Meestersfooie en ander regsfooie wat gedek moet word.

Verder word daar beraam dat 75% van Suid-Afrikaners tans sterf sonder om ooit ’n testament op te stel, of die testament is nie reg gestruktureer om die persoon se wense en regsgevolge uit te voer nie. Dit beteken dat jou boedel ingevolge die Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 kan oorgaan, of nie jou wense en voornemens behoorlik uitvoer nie.

Daar is verskeie faktore wat ’n persoon se boedelplan beïnvloed. ’n Paar oorwegings om in gedagte te hou: Hoe besit jy jou bates (dit wil sê in jou persoonlike naam, in ’n maatskappystruktuur of deur ’n inter vivos-truststruktuur)? Wie is jou huwelikstaat? Wie is jou benoemde boedelbegunstigdes? Hierdie is nie al die vrae nie, maar het ’n direkte invloed op jou wense, die bepaling van belasting en die administrasiekoste van die boedel.

Die boedelplan moet persoonlik en eie aan die behoeftes van die testateur/testatrise wees, maar moet buigsaam genoeg wees om by die kliënt se behoeftes en belange aan te pas indien nodig.

Oorwegings vir die alleeneienaar

Artikel 9HA van die Inkomstebelastingwet van 1962 is op 1 Maart 2016 gepromulgeer, wat die belastingbedryfsomgewing vir ’n handeldrywende alleeneienaar by sterfte verander het. Die aangestelde eksekuteur moet beheer neem van die boedel se bates en ingevolge die Boedelwet 66 van 1965 rekenskap gee van elke aspek wat daarmee verband hou.

Die gevolg van hierdie bekendstelling het die belasting op handelsaandelebates vanuit ’n kapitaalwinsoogpunt (effektiewe koers van 18%) verander na dié van inkomste wat teen die individu se marginale belastingkoers van 45% belasbaar is. Dit kan ’n ontsettende finansiële en likiditeitsimpak op die boedel hê.

Regstrukture om te oorweeg

Daar is verskeie toegelate regstrukture beskikbaar wat ’n beplanner kan uitoefen om enige inkonsekwenthede in die boedelbeplanning aan te spreek. Ons moedig boere dus aan om hul boedelbeplanners te raadpleeg om hierdie geleenthede te verken.

Absa Bank Limited Reg No 1986/004794/06 Authorised Financial Services Provider Registered Credit Provider Reg No NCRCP7

Oorsig van Absa Trust

Absa Trust fasiliteer welvaartbewaring deur die implementering van boedelbeplanningsoplossings, insluitend die opstel en veilige bewaring van testamente, trustregistrasie en -administrasie, en boedeladministrasie. Ons verskaf geïntegreerde nie-bankdienste finansiële oplossings aan individue, insluitend kleinhandels-, hoënettowaarde-, institusionele, besigheids- en korporatiewe kliënte, asook korporatiewe werknemer-, gesins- en begunstigdefondse.

Boedelbeplanning

 • Gestruktureerde, belastingdoeltreffende beplanningsproses om risiko’s met die ophoping, bewaring en verdeling van bates te versag.
 • Beskerming van jou bates teen krediteure en ander moontlike risiko’s vir jou welvaart.
 • Opvolgbeplanning, beide met die oordrag van jou welvaart na die volgende geslag of met die beplanning vir die toekomstige eienaarskap van jou besigheid.
 • Belastingdoeltreffende boedelbeplanning.
 • Stigting en administrasie van plaaslike en oorgrenstrusts en -maatskappye.
 • Toegewyde beplanning vir enige ingewikkelde, oorgrensbates.

Opstel en veilige bewaring van testamente

Absa Trust se Wills Direct Centre of Excellence is ’n innoverende oplossing wat jou direk met ’n professionele Testamentkonsultant in verbinding stel, wat ’n professionele, wettige en afdwingbare testament vir jou sal opstel en e-pos. Hulle verskaf ook die volgende:

 • Veilige bewaring op brand- en vloedbestande persele
 • Kommunikasie wat jou sal herinner aan die belangrikheid daarvan om jou bestaande testament gereeld te laat hersien
 • ʼn Maklike administrasieproses by sterfte.

Trustadministrasie

 • Opstel van trustaktes en stigting van trusts
 • Bate-administrasie met gespesialiseerde beleggingsadvies deur batebestuurs- en konsultantvennote
 • ’n Volledige administrasiediens, insluitend die invordering van inkomste, betalings, veilige bewaring, belastingopgawes en jaarlikse administrasiestate
 • Streekkantore wat in Pretoria en Kaapstad gebaseer is en gesteun word deur ’n nasionale voetspoor van spesialiste wat vergaderings met kkliënte persoonlik kan bywoon, indien nodig.

Boedeladministrasie

 • Die administrasie van bestorwe boedels in ooreenstemming met die instruksies wat in die testament of ingevolge intestate erfopvolging uiteengesit is.
 • Streekkantore wat in Pretoria, Durban, Bloemfontein, Port Elizabeth en Kaapstad gebaseer is en gesteun word deur ’n nasionale voetspoor van spesialiste wat vergaderings met kliënte persoonlik kan bywoon, indien nodig.

Begunstigdefonds

 • Absa Trust Beperk het die Absa Trust Begunstigdefonds gestig, wat ’n afsonderlike regsentiteit is en behoorlik by die GOFS geregistreer is om as sodanig op te tree.
 • Die Absa Trust Begunstigdefonds vir sterftevoordele van goedgekeurde fondse, asook die Absa Werkenemervoordeeltrust vir sterftevoordele van nie-goedgekeurde fondse, het vier opsies vir trustees om uit te kies teen ’n baie mededingende fooi.
Sluit aan
POPI
Nuusbriewe
Checkboxes
Kontak Ons

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'frm_disable_honeypot' not found or invalid function name in /home/tlucosfk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

sluit aan

Sluit aan
POPI

Kry ons nuusbrief

Nuusbriewe
Checkboxes

Stuur vir ons 'n boodskap

Kontak Ons

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'frm_disable_honeypot' not found or invalid function name in /home/tlucosfk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309