Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Begrippe en woordsnedes se betekenis Dinsdag | 01 September | 2020

Ons taal is die medium waarmee ons onsself uitdruk in die verskillende situasies waarbinne ons onsself bevind. Woorde en begrippe het elk ‘n bepaalde betekenis. Ongelukkig is dit so dat baie begrippe verskillende betekenisse kan hê of nou skielik ‘n ander betekenis ontwikkel het.

Vandag ervaar ons dat ‘n verskeidenheid begrippe inderdaad geskaak is en aan ‘n bepaalde “politieke” betekenis gekoppel word. Begrippe soos transformasie, hervorming en regstellende aksie. Elk van die woorde het tradisioneel inderdaad ‘n baie positiewe betekenis gehad.

Met transformasie is die bedoeling tog om iets te hervorm of ‘n gedaanteverwisseling te bewerkstellig, uiteraard gegewe ons tradisionele kultuurbeskouing om te bou na ‘n beter toestand toe. Die ANC het die begrip as oorkoepelende woord begin gebruik om die onderskeie aspekte wat hulle aanpak om die doelwitte van die NDR te bereik, te omvleuel.

Gereeld word ons gevra of ons dan nie ook transformasie ondersteun nie? Die teenvraag behoort te wees wat word bedoel met transformasie? Indien met transformasie bedoel word dat daar by persoon A gevat moet word en vir persoon B gegee moet word op rassegronde, is daar geen manier hoe dit ondersteun kan word nie. Indien die bedoeling egter is om die beskikbare landbougrond te transformeer na optimum produksie ingevolge die markkragbeginsel en dat elke nuwe toetreder tot landbou ‘n billike kans gegun word om te kan boer – mits die verantwoordelikheid om boer te wees volledig aanvaar word – is TLU SA se hand eerste in die lug ter ondersteuning. Ongelukkig het die ANC die begrip transformasie reeds so verpolitiseer dat die siening oor wat daarmee bedoel word, reeds deur amper almal as die eerste siening beskou word.

Oor elk van die begrippe kan daar gedagtes gedeel word. Vir ‘n Protestantse Christen is die begrip hervorming iets wat ‘n bepaalde geloofsbegronding en handeling in die verlede versinnebeeld. Wanneer daar dan oor grondhervorming gepraat word bring dit totaal iets anders na die tafel. Die ANC wil grondhervorming toepas aangesien hulle met ‘n leuen oor die geskiedenis van grondbesit rondgaan en op grond daarvan reken grond is gesteel en moet terug besorg word.

Regstellende aksie is net so verwarrend in die konteks wat die ANC dit toepas. Om ‘n aksie te loods om iets reg te stel beteken iets moet stukkend of verkeerd wees. Die aksie moet dan iets beters daar stel. Die ANC het ‘n funksioneel doeltreffende land met effektiewe staatsdepartemente, ‘n behoorlik funksionerende infrastruktuur, vervoermiddele, energieopwekking ensomeer ontvang. Met hulle “regstellende aksie” is ons vandag waar ons is – in rommelstatus op velerlei plekke soos Eskom en SAL pluk ons die wrang vrugte van regstellende aksie.

Ons moet weer eie inhoud aan begrippe gee en nie toelaat dat die ANC mooi woorde kontamineer met hul ideologies gedrewe politiekery nie.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons