Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Boodskap van Bennie | Augustus 2020 Dinsdag | 01 September | 2020

Die krag van die kollektief het die laaste tyd opnuut sterk na vore gekom. Die gemeenskap in Naboomspruit het op 18 Augustus gewys wat kan vermag word indien daar saamgestaan word. Rolspelers in organisasies van oor die spektrum het hul grense en lyne geperforeer en hande gevat oor die onaanvaarbare plaasaanvalle wat voorstu. ‘n Baie sterk boodskap is deur ‘n gemeenskap aan die misdadigers van die wêreld uitgestuur, naamlik dat daar opgestaan word teen misdaad. Die besef dat individue in gemeenskappe op hul eie nie veel kan vermag nie, maar as ‘n gemeenskapseenheid word dit ‘n mag om van kennis te neem.  Ons ervaar die afgelope tyd al hoe meer dat persone wat aangeval word, hulself met die nodige dinamika verweer en op verskeie plekke is korte mette gemaak van misdadigers.

Die wyse hoe die regering die inperking van COVID19 hanteer, het die ekonomie verwoes.  Die een noodwendige gevolg wat hieruit voortspruit, is ‘n styging in misdaad. Ons moet juis daarom ons veiligheidsplanne opskerp en onsself in die gemeenskap op ‘n hoër paraatheidsvlak posisioneer. Baie sterk fokus behoort op vroeë waarskuwingstelsels geplaas te word.

Suid-Afrika is moeg vir ‘n regering wat deurlopend daarop fokus om hul eie magsbasis te behou en dat dit gestel word bo die belange van die inwoners van die land. Daarmee saam het korrupsie al amper ‘n norm geword en is daar vanuit die regeringskringe weinig wat gedoen word wat oortuig dat dit hul erns is om dit hok te slaan. Die realiteit wat ervaar word daaroor is dat sommige regeringslui in die ANC beskuldig word van korrupsie. Die ANC stel ‘n ANC kommissie aan om die ANC te ondersoek en om dan aan die ANC terugvoer te gee oor wat moet gedoen word. Deursigtigheid is ongelukkig nie meer die naam van die spel nie.

TLU SA het saam met ander rolspelers soos Sakeliga, LWO, Neasa, Saai, die Restaurantvereniging en bekende ekonome soos Dawie Roodt en Mike Schüssler en andere begin met ‘n veldtog om die inperkings ingevolge COVID19 heeltemal op te skort en eerder sterk higiëne riglyne daar te stel wat dan vrywillig deur persone gevolg kan word. Die negatiewe ingrepe op die ekonomie se prys het te duur geraak vir ons land. Deur hierdie stap probeer ons nie die erns van COVID19 afmaak nie. Die dilemma is dat ons nie oor die kapasiteit gaan beskik om enigiets teen COVID19 of enigiets anders te kan doen indien ons nie die ekonomie nou weer aan die gang gaan kry nie.

Die waarde van ons boere het opnuut na vore gekom wanneer iemand wat as geoktrooieerde rekenmeester gewerk het, nou noem dat hy in die tyd van inperking agtergekom het hy is eintlik ‘n nie-noodsaaklike diens en dat sy teenwoordigheid waar hy was eintlik weglaatbaar is. Hy is tans besig om homself te posisioneer om voedsel te produseer. Gewoonlik besef mens eers die waarde van iets nadat dit verloor is. Die gevaar is dat die regering moontlik eers die belangrikheid van die kommersiële landbousektor gaan besef wanneer voedsel onbetaalbaar duur word of glad nie meer beskikbaar is nie.

Ons uitdaging bly steeds om volhoubaar te kan boer. Dit verg boere wat besef hulle word deurlopend getoets deur die markkrag beginsel vir sukses. Die ontploffing van kennis is vandag ‘n realiteit. Daar is so baie nuwe dinge wat tafel toe kom. Tegnologie maak ‘n verskil en dit moet korrek benut word. Deel van ons uitdaging is om te onderskei tussen al die “nuwe kennis” oor wat gebruik moet word en wat nie. Daarom is ‘n boer iemand wat deurlopend studeer en navorsing doen ten einde seker te maak hy of sy bly aan die voorpunt van kundigheid en kennis.

‘n Positiewe ingesteldheid wat in ‘n vaste geloof ingebed is, sal vir ons die broodnodige wysheid en antwoorde gee vir die pad vorentoe.

 

Groete,

Bennie van Zyl

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons