Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Ons het elke dag te doen met baie besluite. Ons word ook uitgedaag met sake soos Onteiening sonder vergoeding. Mense en instansies moet besluite neem en verwag insette.
 
In baie gevalle steur die mense en instansies hulle nie aan die voorstelle nie en neem hulle ’n besluit eintlik namens jou. Ons het baie voorbeelde daarvan in ons samelewing. Hoe moet ons as Jesus-mense dit hanteer? Ek het die behoefte om vandag hieroor te praat.
 
Die oplossing kry ons in die Bybel en die antwoord is GELOOF. Ek wil drie voorbeelde uit die Woord gebruik.
 
Die eerste is die verhaal van Lot en Abram in Genesis 13.
Die land kon nie al twee onderhou nie en daar was ’n getwis tussen hulle veewagters. Abram wou ook nie ’n getwis tussen hom en Lot hê nie. Daar moet gekies word. In plaas daarvan dat Abram kies laat hy die keuse oor aan Lot om te besluit watter deel hy wil hê. Menslik sien Lot die kwaliteit van die gebied raak t.o.v. van weiding en kapasiteit en hy kies die beste deel in die Jordaanstreek. Daardeur kry Abram die “slegte” deel. Lot het vir Abram gekies, maar Abram het in God geglo en deur die betrokkenheid van God en Abram se geloof in God, wys die geskiedenis dat Lot se besluit die beste besluit was vir Abram.
 
As Jesus mense moet ons dan vandag ook glo, deur ons geloof en wetende dat God in beheer is, dat die besluite wat vir ons geneem word die beste besluite vir ons is. WANT: As God jou ontmoet en jy in hom glo sal jy voorspoedig wees en is daar ’n oplossing.
 
Dit bring my by die tweede verhaal. Eksodus 14. Die gtervolging van die Israeliete deur die Egiptenaars tot by die Rooisee en dit wat daar gebeur het. Die Israeliete was bang. Na alles wat met hulle gebeur het, het hulle steeds nie die Here vertrou nie. Toe hulle by die see kom het hulle gekla en wou terugtrek.
 
Moses se antwoord: Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien , sal julle hulle nooit weer sien ’n nie. Bly julle net kalm. Die Here sal vir julle veg.
Toe vra die Here: Waarom roep julle benoud na my. Trek verder. En Hy sê vir Moses: Lig jou kierie oor die see en kloof dit oop. Daar ontmoet die Here sy volk . Hy gaan ook vêrder. Hy beskerm hulle. Hy plaas die wolk tussen hulle en die Egiptenaars . Lig aan die Israeliete se kant en donker by die Egiptenaars. Die verhaal is bekend. Die Israeliete trek droogvoets deur en farao en sy hele leër ontkom toe die water terugstoot. Die Here is met ons. Hy beskerm ons. Ons moet glo. Maar ons moet doen ook. Moses moes sy staf optel
en die Israelite moes deurtrek.
 
Dit bring my by die derde verhaal: Die verhaal van Dawid en Goliat. 1 Samuel 17. Vir veertig dae het Goliat en die Filistynse leer die Israeliete getart en verkleineer. Almal was bang. Niemand wou Goliat aanvat nie. Toe Dawid die kos vir sy broers vat hoor hy vir Goliat en onmiddellik vra hy: Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer? Dawid neem die besluit om die Goliat probleem aan te spreek. Hy doen dit in geloof en bevestig: Die Here, wat my elke dag red uit die kloue van die leeu en beer. Hy sal my red uit die mag van die Filistyn.
Dawid gaan spruit toe, hy soek VYF klippies uit en met sy slingervel stap hy die uitdaging tegemoet. Hy vat nie net een klippie nie. Hy is voorbereid. Hy vat VYF.
 
Ons ken die verhaal. Hy het een klippie gebruik. Hy behaal die oorwinning want hy het gegaan in die Naam van die Here die Almagtige. God het hom die dag ontmoet en was met hom.
Die uiteinde was dat die hele leër, die manne van Israel, die oorwinning teen die Filistyne behaal het oor wat Dawid gedoen het. Wat is die boodskap uit die gedeelte?
Dawid het gehoor en gesien daar is ’n probleem. Goliat: ’n Groot probleem. Hy het besluit om iets daaraan te doen. Hy het ’n talent gehad, die kuns om ’n eenvoudige slingervel te gebruik. Hy berei voor en maak voorsiening vir die onbekende, hy tel vyf klippies op. Hy gebruik die talent en behaal die oorwinning omdat hy dit in geloof gedoen het.
Ons het hier die handeling van twee persone:
1. Goliat wat tart en skel en op die einde nie die oplossing was nie en verloor.
2. Dawid wat hoor en sien daar is ’n probleem en besluit om die probleem aan te spreek deur sy eenvoudige talent te gebruik, te beplan en te doen en in geloof in God die uitdaging te oorkom.
 
Met vandag se uitdagings het ons al die Dawids nodig. Ons het ook samewerking nodig.
 
Wie is jy? ’n Dawid of ’n Goliat?
Louis Meintjes
President TLU SA