Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Kongres
Kongres 2020 Sondag | 26 Julie | 2020

TLU SA DIGITALE JAARKONGRES 2020 By die Algemene Raad se vergadering van 20 Mei 2020 is besluit dat voortgegaan moet word met die TLU SA in camera Zoom-kongres op 9 September. KONGRESBRIEF 2020 Klik hier REGISTRASIEVORM 2020 Voltooi asseblief die registrasievorms volledig sodat stemtoekennings daarvolgens gedoen kan word. | Sperdatum vir registrasies Vrydag, 21 Augustus

LEES MEER

Kongres 2019 Sondag | 26 Julie | 2020

Die volgende belangrike onderwerpe sal deur kundiges toegelig word waarna ’n debat sal plaasvind om moontlike oplossings aan te bied met die oog op die formulering van haalbare aanbevelings: Presidentsrede ► Louis Meintjes | Volhoubare Landbou – Produksie. Uitdagings en Geleenthede | Aanbieding Jaarverslag TLU SA Praktiese benutting van tegnologie om volhoubaarheid in die landbousektor

LEES MEER

Kongres 2017 Dinsdag | 09 Julie | 2019

Referate 2017 Presidentsrede – 2017

Kongres 2015 Dinsdag | 09 Julie | 2019

Toesprake: Mr Louis Meintjes Presidential address Dr. Jakkie Grobler Geskiedenis van Grondbesit in SA Dr Anthea Jeffery Importance of Private Ownership Prof Herman van Schalkwyk Impak van Beleid op Landbou Die Jaarverslag video: https://youtu.be/LE_-j95HKxg

Kongres 2014 Sondag | 09 Junie | 2019

Pieter Geldenhuys Pieter Geldenhuys Prof Andre Louw Prof Andre Louw Borge van die kongres Besondere dank aan al ons borge van die 2014 Kongres Ander voorleggings Dr. Janette Minnaar Presidentsrede van mnr. Louis Meintjes Presidentsrede Mnr. Louis Meintjes

Kongres 2013 Sondag | 09 Junie | 2019

Die voordragte by hierdie jaar se kongres, was: Presidentsrede van mnr. Louis Meintjes Voordrag dr. Anthea Jeffery Voordrag mnr. Schalk Pienaar Voordrag prof. Johan Willemse (Waarskuwing – die dokument is 3.8Mb groot) Voordrag mnr. John Rankin

Kongres 2012 Sondag | 09 Junie | 2019

Mnr. Flip Buys Mnr. Flip Buys se toespraak Prof. Johan Kirsten Prof. Johan Kirsten se toespraak Mike Schussler Mike Schussler toespraak Presidentsrede Mnr. Louis Meintjes, TLU SA se President, se toespraak by 2012 kongres

Sluit aan
POPI

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons