Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Die inperkingsmaatreëls weens die COVID-19 pandemie stel uitsonderlike eise aan die veiligheidsmagte, maar tog word die hand van ondersteuning deur die georganiseerde landbou – in terme van die Landelike Beveiligingstrategie – weens die regering se klaarblyklike onvermoë om ‘n positiewe beslissing te maak oor versoeke ter ondersteuning, nie as waardevol geag nie. Terwyl die regering sloer, lei boere groot verliese weens ‘n drastiese toename in produk- en veediefstal en die onwettige slagting van vee en plundering op plase, sê TLU SA en Agri SA.

 

“Boere is keelvol vir die totale ontkenning van landbouers en hul behoeftes,” sê Tommie Esterhuyse, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid.  “Dis tyd dat die regering hul kant bring, want die gesig van besigheid het heeltemal verander,” sê Henry Geldenhuys, Adjunk-President en voorsitter van TLU SA se Veiligheidskomitee.

 

Versoeke aan die ministeries van Polisie, Landbou en Koöperatiewe Regering en Tradisionele Sake, so vroeg as die eerste week van die inperking, vir die insluiting van plaaswagte as ‘n essensiële diens onder toesig van die plaaslike polisie, het tot dusver op dowe ore geval, ongeag dat die versoeke telefonies en skriftelik opgevolg is.

 

Terwyl die regering sy voete sleep is die boerderygemeenskap oorgelaat aan hulle eie lot. Dit is tog insiggewend dat die regering hulle tot die boerderygemeenskap wend om te help met die voorsiening van vars produkte aan behoeftige gemeenskappe en terwyl produsente en plaaswerkers hieraan gehoor gee en ruim bydraes maak , steur die regering hom nie aan georganiseerde landbou se versoeke tot sekere wysigingvoorstelle aan die inperkingsregulasies om voedselproduksie te beskerm nie.

 

Georganiseerde Landbou is reeds sedert die laat 1990’s deur sy plaaswagstelsel deel van landelike veiligheid en goeie samewerking is met die polisie ervaar ter ondersteuning van sigbare polisiëring en die implementering van die Landelike Beveiligingstrategie. Dit is hoekom die onlangse openbare optrede van die Minister van Polisie onverstaanbaar is en dat die minister nog nie bereid was om met Agri SA en TLU SA te skakel om ‘n aanvaarbare oplossing te vind tot voordeel van misdaadbekamping in die landelike gebied, gedurende die inperking.

 

Die toenemende onvermoë van staatsdepartemente soos die polisie en openbare werke om in die verlede op georganiseerde landbou se versoeke te reageer, is skokkend.

 

Terwyl mense se geld opraak om kos te koop, gaan honger mense hulle al meer wend tot diefstal wat die potensiaal het om te lei tot ernstige konflik, omdat die boerderygemeenskap hulle eiendom sal beskerm, terwyl die polisie se fokus nou die toepassing van die regulasies in dorpe, stede en hoofroetes is. Die onvermoë van die polisie om effektiewe polisiëring en wet en orde in die landelike gebied toe te pas, lei daartoe dat produsente nou noodgedwonge groot kostes moet aangaan om sekuriteitsmaatreëls in plek te stel om voedselproduksie te beskerm.

 

Verslae is van die onderskeie provinsies ontvang dat die polisie nie meer by pro-aktiewe polisiëring betrokke is nie, gerapporteerde sake word nie ondersoek nie en klaers in die landbousektor moet verdagtes arresteer en vir die polisie bring, anders kan die polisie nie ‘n saak open nie.  Dit is ‘n hoogs onaanvaarbare situasie wat hom nou in sommige landelike gebiede afspeel.

 

Groot frustrasie word ook deur die boerderygemeenskap ervaar met die eie interpretasie van regulasies deur die polisie op plaaslike vlak. Dit is belangrik dat die polisie uit een mond moet praat, wanneer regulasies geïnterpreteer word. Doeltreffende bevel- en beheermaatreëls ondersteun deur goeie kommunikasie is nou meer nodig as ooit.

 

TLU SA en Agri SA spreek hulle dank uit teenoor hulle lede vir hulle voortgesette voedselproduksie onder moeilike omstandighede wat toesien dat kos deurlopend beskikbaar is. Beide die organisasies spreek ook hulle dank uit teenoor baie polisiebeamptes wat in die moeilike tye uit hulle pad gaan om die gemeenskap te ondersteun en aanhou om goeie werk te lewer.

 

Dit is in ‘n groot mate te danke aan die boerderygemeenskap dat daar nog nasionale stabiliteit in die land heers, omdat genoeg kos deur die landbou, selfs in die inperkingstydperk geproduseer word. Daarom is dit ook in nasionale belang dat die land se voedselproduksie beskerm moet word teen misdadigheid, sodat voedselsekerheid gehandhaaf kan word. Agri SA en TLU SA het verskeie werkbare voorstelle aan die regering gemaak, dit is nou in die hande van die regering om die erns van die misdaadsituasie in die landelike gebied te besef en hande te vat met georganiseerde landbou.

 

 

Uitgereik deur:          TLU SA & AgriSA

 

Datum:                       23 April 2020

 

Navrae:                       Genl.maj Chris van Zyl (aft), Adjunk-hoofbestuurder TLU SA,

                                    Sel.: 072 716 9299

 

Mnr Henry Geldenhuys, Adjunk-president TLU SA,

                                    Sel.: 083 560 1273

 

Mnr Tommie Esterhuyse, Voorsitter Agri SA Sentrum van Uitnemendheid,

                                    Sel.: 082 782 0668

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons