Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Kongres 2020 Woensdag | 30 September | 2020

Dit is met groot dankbaarheid dat ons terugkyk na die 2020 kongres se deelname en ook die funksionering op die virtuele platform, Zoom.

Eerstens ‘n groot dank teenoor die lede en affiliasies wat in groot getalle ingeskakel het. Die vereiste deelname vir ‘n kworum is 40% van die getal wat volgens die grondwet mag registreer om deel van die kongres te wees. Die deelname van 71% was dit die grootste in die geheue van die personeel.

Die funksionering van ‘n Zoom-kongres met afgevaardigdes wat van regoor die land sou inskakel – met ‘n stemstelsel per WhatsApp – het gesorg vir groot onsekerheid, maar die personeel het elke faset vooraf getoets om seker te maak dit werk behoorlik. Hier moet ons vir Lynne, Aleshia, Lynette, Ute en die ander streeksbestuurders wat uit hul pad gegaan het om seker te maak dat alles klopdisselboom verloop, uitsonder.

‘n Woord van  groot dank teenoor Koot van der Ryst van Boermedia wat sy hele uitsaai-ateljee na ons hoofkantoor verskuif het en meegedoen het om ‘n baie professionele kongres te kon aanbied.

Louis Meintjes het na nege jaar as president besluit om homself nie weer verkiesbaar te stel nie. Die bydrae van ons ampsdraers op verskeie vlakke, is omvangryk. Die nuut verkose president, Henry Geldenhuys, het ‘n houthorlosie aan Louis oorhandig om TLU SA se dank oor te dra. Erika het ‘n teestel ontvang vir haar jare van ondersteuning aan Louis se sy.

Die uitvoerende komitee het as gevolg van die aard van die kongres, besluit dat daar net verkiesing gehou sou word vir die poste van president en adjunk-president tydens die kongres. Die onderskeie streke sal in die volgende maand reorganiseer en daar hul voorsitters aanwys.

Tydens die kongres is daar verskeie grondwetwysigings goedgekeur. Die belangrikste is dat die dagbestuur uitgefaseer is en dat die uitvoerende komitee, Algemene Raad en die Kongres voortaan die beleidmakende strukture sal wees en die verantwoordelikheid het om die strategiese rigting aan te dui en beleid te bepaal. Die Kongres het dan ook besluit dat die Bestuurskomitee wat fokus op die operasionele verantwoordelikheid in elk geval funksioneer en dat dit nie nodig is om dit in die grondwet te vervat nie.

As president is verkies Henry Geldenhuys en as adjunk-president Wannie Scribante. Baie sterkte vir hul ampstyd word hul toegewens.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons