Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Landbou en SAPD tydens inperking Donderdag | 02 April | 2020

Dit bly ‘n ongelukkigheid dat sekere SAPDlede nie ‘n begrip het van die regulasies nie. Ons wil weer ‘n beroep op ons lede doen om elke padblokkade met waardigheid te hanteer.  Indien hulle enigsins inmeng met die normale verloop van jou boerdery aktiwiteite moet hulle vriendelik daarop gewys word dat ons ongelukkig die insident sal moet rapporteer aan die NCC (dit is President Ramaphosa se oorlogskamer). Ons het ‘n uitdruklike opdrag van daar gekry dat ons ingevolge die regulasies – wat baie duidelik is – moet aangaan met ons werksaaamhede onderhewig aan die toestemmingsbrief. Die brief word op ons eie briefhoof geplaas met die inligting soos in die regulasie se voorbeeld verstrek, wat daarin vervat word.

Dit beteken dat iemand met slegs daardie brief ook oor die provinsiale grense moet kan ry.  Verder moet ons aan die higiëne maatreëls voldoen.

Onderhewig aan daardie twee vereistes het ons ‘n uitdruklike opdrag van die president om, net soos hulle veiligheidspersoneel hulle werk doen, voort te gaan met al die fasette van voedselproduksie.

In die geval waar ‘n SAPD-lid ‘n landbouer verhoed om aan hierdie opdrag te voldoen, moet die volle besonderhede van die beampte, waar en hoe laat dit plaasgevind het direk aan Bennie van Zyl, die hoofbestuurder van TLU SA, gestuur word. Die inligting moet verkieslik in Engels per WhatsApp na 082 466 4470 gestuur word.

Ons het direkte toegang in die NCC en sal hierdie diskoerse soos met hulle ooreengekom soontoe bevorder. Dit is nie die moeite werd om op grondvlak met die beampte in ‘n dispuut gewikkel te raak nie.

Hanteer jouself deurlopend professioneel en behou die morele hoë grond. Ons is ongelukkig uitgelewer aan sommige individue se oordeelsvermoë en sal dit net eenvoudig moet hanteer.