Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Landbou Finansiering Maandag | 22 Februarie | 2021

Met die dat die Landbank in duie gestort het ten spyte van die vele reddingsboeie wat die regering uitgegooi het, sit vele boere met ‘n ernstige penarie rondom inset-finansiering. Indien die Landbank nie heeltemal met ‘n kundige bestuurspan herstruktureer sonder dat die owerheid op ideologiese vlak inmeng nie, kan ons dié bank maar groet as ‘n rolspeler in finansiering.

Dit is vir TLU SA bykomend hartseer aangesien die Landbank destyds gestig is uit ‘n besluit van die Transvaalse Landbou-unie kongres.

Die eiesoortige behoeftes ten opsigte van finansiering wat landbou verg, maak dat ‘n effektiewe en suksesvolle Landbank inderdaad ‘n noodsaaklike is. Die prys van regstellende aksie was hier net te groot.

Handelsbanke se deure staan wel oop vir boere vir finansiering. Gesprekke is met die onderskeie banke gevoer in die verband. Wat wel belangrik is vir lede is dat hulle moet besef dat op die einde van die dag gaan dit oor die terugbetaal vermoë van ‘n kliënt wat sekerlik in die dae die grootste en belangrikste aspek is wat bewys moet word tydens aansoek. ‘n Paar aspekte wat gewis van toepassing sal wees:

  • Aansoekers moet verseker dat die laaste paar jaar se geouditeerde state beskikbaar gestel kan word;
  • ‘n Goeie uitvoerbare besigheidsplan moet voorgelê word waarin daar duidelik op ‘n realistiese wyse uitgewys word hoe die lening gediens gaan word;
  • Moet voldoen aan FICA se vereistes;
  • Oor watter geskiedenis beskik die aansoeker van ander skuld en hoe is dit terugbetaal;
  • Goeie kontantvloei projeksie;
  • Wees volledig eerlik en deursigtig in die aansoek;
  • Kom beloftes na en hou die bank volledig op hoogte van enige verandering in omstandighede;
  • Doen betyds die beplanning en aansoek vir finansiering. Dit neem ongelukkig tyd alvorens goedkeuring gegee kan word al dan nie;
  • Die bank behoort in ‘n sekere sin eintlik deel te wees van die bestuurspan sodat hulle deurlopend op hoogte is van alle verwikkelinge;
  • Die rekord by SARS moet skoon wees.

Sien ook ‘n verdere artikel oor hoe om jou bank te benader by hierdie skakel.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons