TLU SA is uiters bekommerd oor die toename in en brutaliteit van plaasaanvalle in Suid-Afrika, met ‘n toename van 86% net oor die afgelope dekade.

Dié statistiek is vandag tydens die organisasie se aankondiging van syfers oor plaasaanvalle en -moorde bekendgemaak.

Volgens TLU SA se amptelike Insidente Register wat sedert 1990 bygehou word, is 1 125 plaasaanvalle tussen 1990 en 1999 aangemeld. Tussen 2000 en 2009 is 1 407 gevalle – ‘n styging van 25% – aangemeld en in die afgelope nege jaar van 2010 tot 2019 is 2 616 plaasaanvalle regoor die land – ‘n toename van 86% – aangeteken.

In die ooreenstemmende tye het plaasmoorde van 637 (1990 tot 1999) met 25% (799 moorde) toegeneem tussen 2000 en 2009. In die volgende nege jaar tot in 2019 het 586 plaasmoorde plaasgevind.

“Hierdie syfers is skokkend. Maar vir TLU SA is dit nie net syfers nie,” het Genl.-Maj. Chris van Zyl, die adjunk-hoofbestuurder van TLU SA gesê. “Dit is 2 022 lede van ons boeregemeenskap wat sedert 1990 uitgemoor is. Dit is 5 148 kere wat gesinne en plaaswerkers vir hulle lewens gevrees het in ‘n plaasaanval.”

“Maar steeds is dit nog nie belangrik genoeg vir die regering en President Cyril Ramaphosa om hierdie aanslag teen boere te veroordeel nie,” het hy gesê. “Daar was net vanjaar reeds verskeie geleenthede vir die president om plaasaanvalle en -moorde die nodige erkenning te gee. Die redelike mens kan dus aanvaar dat hy en uiteraard die ANC-regering, hierdie misdaad as minderwaardig ag en dit goedkeur.”

TLU SA is bewus dat misdaad regoor die land buite beheer is met 56 moorde wat daagliks gepleeg word. Volgens Dr Johan Burger van die Instituut vir Sekerheidstudies was daar die afgelope ses jaar ‘n styging van 17% in moorde en meer as 20 000 mense wat in 2017/18 vermoor is.

Dr. Burger het vandag tydens die bekendstelling van die plaasaanval-tendense meer lig gewerp oor die omvang van misdaad in Suid-Afrika met die fokus op die brutaliteit van die misdaad.

“Die hoë vlakke van geweld en doelgerigte marteling in plaasaanvalle en -moorde, is egter wat dié misdade van ander geweldsmisdade onderskei,” het Genl.-Maj. Van Zyl gesê. “Daar is ‘n duidelike koppeling wat aan die grondvraagstuk gemaak kan word. Die landbousektor behoort veiligheid as die belangrikste mededeler te sien.”

In hierdie lig is dit ook belangrik vir die boeregemeenskap om te weet wanneer en hoe om op te tree en wat die gevolge van die optrede in ‘n plaasaanval is. Dr Llewellyn Curlewis, prokureur en dosent aan die Universiteit van Pretoria het die gehoor toegelig oor die redelike mens se optrede gegewe die aanpasbaarheid van die Gemene Reg.

Volgens Dr Curlewis kan daar aangevoer word dat ‘n persoon uit noodweer opgetree het om hom- of haarself, waardevolle eiendom of ‘n ander persoon te beskerm, tydens ‘n plaasaanval, mits daar aan sekere vereistes voldoen word.

Dié vereistes sluit in dat ‘n aanval wederregtelik en gerig teen beskermingswaardige belang, asook ‘n werklike, onmiddellike dreigende gevaar moet wees. Dis is ook belangrik om te noem dat die minimum geweld in so ‘n situasie gebruik moet word.

TLU SA beveel, in die lig van hierdie syfers, aan dat daar tydens die volgende gesprek met die Nasionale Kommissaris van die Polisie in Augustus aandag geskenk sal word aan die volgende sake:

  • ‘n Landbouvriendelike reservistestelsel;
  • Die plaaslike integrasie van beskikbare bronne;
  • Die herbevestiging van plaasaanvalle en -moorde as prioriteitsmisdade;
  • Landbouveiligheid in plaas van plaasaanvalle.

Verder moet die landbougemeenskap fokus op die benutting van tegnologie, kommunikasie en inligting; en die opstel en implementering van gebeurlikheidsplanne soos wat TLU SA reeds doen.

 

Uitgereik deur:          TLU SA

Datum:                       11 Julie 2019

 

NAVRAE:                  

Mnr Louis Meintjes, President TLU SA,

 Sel.: 082 461 7262

 

 Genl.-Maj. Chris van Zyl (aft), Adjunk-Hoofbestuurder TLU SA,

  Sel.: 072 716 9299

 

 Dr Johan Burger, Instituut vir Sekerheidstudies,

 Sel.: 082 822 0962

 

 Dr Llewellyn Curlewis, Regskenner: Universiteit van Pretoria,

  Sel.: 082 777 9080