Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Op Henry se Hart | September 2020 Woensdag | 30 September | 2020

TLU SA se jaarlikse kongres is sopas afgehandel en daar is bepaalde grondwetwysigings bespreek en daaroor besluite geneem. Die nuwe president en adjunk-president is ook verkies. Ons streeksvoorsitters sal vanjaar as gevolg van die inperking en die feit dat ons deur middel van Zoom ‘n virtuele kongres moes hou, in eie streeksverband verkies word.

Baie dankie vir die vertroue in my gestel om vir die volgende jaar voor te mag vat saam met ons nuwe adjunk-president, Wannie Scribante en die span landbouleiers wat deur u as lede daar gestel sal word.

Dit is in sulke tye wat mens stil word en behoorlik terugkyk om die fondament waarop ons funksioneer, weer opnuut te besoek en seker maak dat ons vashou aan daardie geankerde wortels en gebaande weë wat die koers bepaal, maar dan altyd vernuwend in die beplanning om tred te hou met die werklikhede waarmee ons daagliks gekonfronteer word.

‘n Woord van groot dank word ook gerig vir al die voorgangers in TLU SA vir die insette gelewer oor ‘n tydperk van 123 jaar. Gerig deur ons grondslag en beleid het leiers elk in hul tyd ‘n bydrae gemaak om ons te bring waar ons vandag is.

TLU SA is ‘n span en is so sterk soos wat ons as lede die organisasie maak. Dit is vir my ‘n trots om deel van die span te wees. Elke lid se inset en bydrae word saamgetel en lei tot ons keuses en ook ons optrede.

Dit is vandag vir ons maklik om te kan vassteek by al die probleme, waarvan daar genoeg is.  My persoonlike benadering is om eerder te streef na die oplossings en uitkomste wat in ons lede se belang sal wees. Ons moet wel deeglik kennis neem van daardie knelpunte, maar ons fokus eerder op dit wat ons gesamentlik daaraan gaan doen.

U elkeen se inset is broodnodig om te help om landbou te laat leef. Die bestaande optredes en keusemaking sal vir ons dieselfde uitkomste gee as wat ons tot nou toe gekry het.   Daaroor moet ons eerlik wees dat ons verdien om beter uitkomste te kry. Kom ons maak mekaar sterk. Kom ons maak ons grondvlakstrukture weer opnuut die nodale punt in ons gemeenskappe wat die rigting en momentum bepaal.

Ons toekoms is gesetel in ons jeug. Hul vernuwende dinamika moet gekoester en betrek word. Die Jongboerkomitee se entoesiasme word raakgesien. Kom ons ondersteun hulle in al hul inisiatiewe en maak die onbetrokke jong boere deel van ons TLU SA struktuur.

Die nuut saamgestelde uitvoerende komitee sal binnekort ‘n strategiese beplanningsessie hou waar daar besluit sal word wat die fokuspunte is waarop ons moet konsentreer. Benut u strukture en lig u streeksvoorsitter in oor die grondvlakbehoeftes.

My versoek vandag is dat elke lid moet verseker dat hul standpunt en siening getel sal word.  Nie net by TLU SA ten opsigte van die sake wat beleid beïnvloed nie, maar ook by die onderskeie bedryfsorganisasies waar elkeen met hul spesifieke kommoditeit ‘n groot invloed uitoefen ten opsigte van produkontwikkeling, markontginning, navorsing, ens.

My bede is dat waar ons tans in ‘n nuwe seisoen gaan inbeweeg, dit met elk goed sal gaan en dat ons in Genade alleen geseën sal word met die nodige reën op die regte tyd.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons