Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Plaaslike Regering Dinsdag | 25 Mei | 2021

Die munisipaliteite is tans in die tydvak waartydens hulle die grondwetlike verpligting moet opneem om konsultasie met die gemeenskap oor
die verhoging van tariewe na te kom. Dit sluit grondbelasting in. Hierdie proses is van kardinale belang vir elke grondeienaar, hetsy vir landbou-, stedelike of dorpsgebiede, om inspraak te kry oor besluitneming wat sy finansiële situasie kan benadeel. TLU SA wil ‘n beroep op sy lede doen om nie hierdie geleentheid ongesiens te laat verbyglip nie. Volgens die Grondwet is die basis van eiendombelasting steeds dat dit bekostigbaar moet wees.

Munisipaliteite het in weinig gevalle ‘n ekonomiese impakstudie gedoen om die bekostigbaarheid daarvan te bepaal en is hierdie funksie dus die grondeienaar se verantwoordelikheid om die aangeleentheid aan te spreek.

Die invloed van die COVID-virus in al sy verskillende gedaantes het ‘n definitiewe invloed op die finansiële posisie waarin menige inwoner hulself bevind. Die munisipaliteite, wat van mening is dat dit nie hulle plig is om die invloed van COVID in die gemeenskap aan te spreek nie, het dit ongelukkig heeltemal verkeerd. Die Grondwet van Suid-Afrika bepaal die doelwit van plaaslike regering is onder andere die bevordering van sosiale en ekonomiese ontwikkeling. Hierdie ontwikkeling kan slegs geskied waar die inwoners by wyse van finansiële verligting die geleentheid gegee word om in wese by te dra tot die sosiale en ekonomiese
ontwikkeling.

Soos die verkiesingstyd nader sluip, is dit ook opmerklik dat daar binne die regerende party ‘n warm pot besig is om te kook. Skorsings oor en weer word waargeneem. Daarop kan ons slegs terugsit en die spreekwoordelike toewensing weergee : “may the odds be ever in your favour”.

Dit is ons vooruitsig dat onluste en muitery sal voortduur en intens toeneem soos die verkiesingstyd nader. Die party met die meeste dominansie sal die steun ontvang en moet hierdie dominerende plek nou met optredes bevestig. Geleenthede sal uitgebuit word om ook die landbou in hierdie situasies te betrek sodat onenigheid en ontevredenheid aangevuur word.

Die Ficksburg-situasie is ‘n duidelike voorbeeld daarvan ten spyte van die normale optrede en om geleentheid te bied aan rylopers, is hierdie ‘n skuiwergat om bykans weer ‘n “haarsjampoo”-onrus aan te vuur. Ons wil dit graag onder die aandag van elkeen van ons lede bring om elke optrede met ‘n tweede oorsig te oorweeg. Daar moet nie geleenthede gegun word dat landbou betrek word by die politieke partye se ledewerwing en ondersteuningstrategieë nie.

Konsentreer op die godsdienstelike onderneming van die landbouer: om met die verbouing van voedsel God te dien deur in die basiese behoeftes van die land se inwoners te voorsien.

Foto deur fauxels | Pexels

Sluit aan
POPI

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons