Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Seisoene Maandag | 13 Desember | 2021

Ons beleef al hoe meer dat daar in verskillende plekke in die land veranderinge in die weerpatrone is. Tradisioneel het dit gereën in die somerreënval gebiede wanneer die winterreënval verby is. Tans word dit ervaar dat die patrone soms lekker deurmekaar is. In hoe ’n mate klimaatsverandering ’n inpak op boerederypatrone het, is ’n ope vraag. Wat wel ’n feit is, is dat boerdery-eenhede elk hul eie omstandighede deurlopend moet monitor en betyds die nodige aanpassings maak die klimaatsrealiteite met hul boerdery praktyke te versoen.

Eie navorsing en die byhou van volledige rekords is ’n noodsaaklike deel van enige boerdery vandag. Boerdery-eenhede word deurlopend getoets vir hul volhoubaarheid deur die markkragte. Winsgewendheid is die kernwoord en maksimum wins moet nagestreef geword. Die beginsel van die wet op dalende meeropbrengs is van belang. Elke vertakking in die boerdery moet deurlopend getoets word vir winsgewendheid.

 

Foto: Designecologist | Pexels