Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

TLU SA het op die vooraand van die 2020 Staatsrede besin oor watter planne – vanuit ‘n landbouperspektief – gedurende 2020 in die beste belang van Suid-Afrika se inwoners sal wees. Met dit in gedagte het TLU SA ‘n 20-punt plan saamgestel wat ‘n verantwoordelike regering kan implementeer om die land weer vooruitstrewend te maak.

TLU SA se 20-punt Plan vir Suid-Afrika 2020:

 1. Werf en vestig nuwe kommersiële toetreders tot landbou, onder die ouderdom van 45 jaar oud;
 2. Skep nuwe landbou-werksgeleenthede;
 3. Vestig sindikaat- en ander boerderymodelle waar kundigheid en kapasiteit saamgevoeg en/of aangewend word ter wille van groter winsgewendheid;
 4. Herstel wet en orde sodat boere hulle maksimale aandag en kundigheid kan aanwend vir boerdery;
 5. Implementeer ‘n volledige vryemarkstelsel waarvan eiendomsreg die kern vorm;
 6. Implementeer ‘n behoorlike ondersteunende rampbestuurplan tot die voordeel van alle boere in Suid-Afrika;
 7. Gee landbouers onbelemmerde toegang tot internasionale markte, ten einde noodsaaklike valuta vir die land te verdien;
 8. Erken landbou sonder voorbehoud as ‘n noodsaaklike deel van die ekonomie, deur landbou nie ‘n speelbal vir partypolitieke gewin of internasionaal uitgediende ideologieë te maak nie;
 9. Verbeter infrastruktuur sodanig dat landbouers hulle produkte effektief by markte kan kry, hetsy padlangs of spoor;
 10. Staak die gedwonge, ongedefinieerde en nimmereindigende transformasie, insluitend die sonsondergang van die diskriminerende stelsel van gedwonge swart ekonomiese bemagtiging en sogenaamde regstellende aksie;
 11. Herstel die beleggersvertroue plaaslik en internasionaal sodanig dat boere geen probleem sal hê om finansiering te kry by enige erkende finansiële instelling nie;
 12. Verbeter regeringsinstellings sodat landbou kan reken op die steun van funksionele plaaslike owerhede en staatsdepartemente, wat gekenmerk word deur bekwame en korrupsievrye amptenare, ongeag hulle ras of geslag;
 13. Skep ’n effektiewe waardeketting waarin alle rolspelers deel van landbou se risiko dra, soos hulle ook deel in die verhoogde wins;
 14. Beskerm en bestuur waterbronne so, dat voldoende bruikbare water tot landbou se beskikking sal wees ter wille van voedselsekerheid, met verhoogde opgaar-kapasiteit en geen besoedeling nie;
 15. Verander die regulering van arbeid ten einde maksimale indiensneming moontlik te maak teen ’n wedersyds-ooreengekome loon, waarin kwaliteit-opleiding hoogs bekostigbaar beskikbaar sal wees en waar arbeiders hulle maksimale produksie sal lewer;
 16. Herstel die ekonomie en dienslewering in die landelike omgewing, sodat skole, besighede en kerke weer ’n diens aan die hele landelike gemeenskap kan lewer;
 17. Implementeer effektiewe grensbeheer, wat Vito-sanitêre asook onwettige immigrante beheer en bestuur, om veiligheid sodoende te verbeter en daar minder druk is op binnelandse hulpbronne soos voedsel, water en behuising;
 18. Skep ‘n betroubare en bekostigbare kragvoorsiener, ongeag of dit staats- of privaat ondersteun word;
 19. Belê in moedertaalonderrig op skool- en tersiêre vlak; en
 20. Beheer verstedeliking sodat boere in die direkte omgewing daarvan nie benadeel word nie.

“Terugskouend het die ANC-regering baie swak gevaar met die hou van hulle beloftes van verlede jaar en ook die jare voor dit,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Die drome van die ANC vir Suid-Afrika het inderdaad vir die land in ‘n nagmerrie ontaard.”

“TLU SA is nie in die posisie om die staatsmiddele aan te wend in belang van die inwoners van die land nie, maar die regering is in daardie posisie,” sê mnr. Meintjes. “Die bal is in u hande mnr. Ramaphosa. Die ekonomie wag om te kyk hoe die spel gaan afloop.

“Maar, om voort te gaan op die reeds bewese mislukte ideologiese pad sal armoede en werkloosheid net verder laat styg. U nalatenskap is op koers na iets waarop niemand trots kan wees nie. Doen die regte dinge en u mag dalk verbaas wees oor die sukses.”

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons