TLU SA hoop op mediumtermynbegroting wat kommersiële voedselvoorsiening bevorder

Met slegs twee dae oor voor die mediumtermyn-begrotingsrede is TLU SA besorg dat die Minister van finansies, Enoch Godongwana nie genoeg aandag aan behoorlike beplanning en ‘n herstrukturering van die bestaande kruppelende ekonomiese beleidsomgewing sal gee nie. Die implikasies daarvan op die landbousektor en Suid-Afrikaanse burgers bly kommerwekkend.

“’n Begroting in enige besigheid is die projeksie wat gemaak word oor hoe die beskikbare fondse tot voordeel van die entiteit spandeer sal word.  Dit behels beplanning, wat baie sterk geskoei word op die geskiedenis en waar bepaalde aanpassings gemaak moet word om doelwitte te bereik.  ’n Ander baie belangrike komponent van ’n begroting is die bestuur en beheer van uitgawes. Met laasgenoemde faal die Suid-Afrikaanse regering die inwoners van die land in totaliteit,” meen mnr. Bennie van Zyl, TLU SA Hoofbestuurder..

TLU SA het in ‘n onlangse gesprek met die Direkteur-Generaal van die Departement van Landbou die belangrikheid van kommersiële landbou uitgelig. Verskeie besluite, voorstelle en beleide, asook die nie-toepassing en agteruitgang van kardinale landboudienste soos die Landbounavorsingsraad, veeartsenykunde en ondersteuning aan boere tydens rampe deur die Departement van Landbou veroorsaak groot onsekerheid in die bedryf, breek beleggingsvertroue af en kos die verbruiker al hoe meer. 

TLU SA is verder bekommerd oor wanbestuur en korrupsie wat ‘n geweldige impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie het. “Die toewysing van begrotingsfondse moet deeglik ondersoek word, aangesien jarelange nie-besteding of wanbesteding verskeie begrotingslyne beïnvloed en dikwels gekoppel kan word aan tenderbedrog en wydverspreide korrupsie. “Daar is jaarliks ’n gaping tussen aankondigings en die realiteit van uitvoering. Solank die regering volhard op sy pad van kaderontplooiing en SEB en nie kundigheid alleen as kriteria sal toepas in die aanstelling van poste nie, is die begroting nie noodwendig tot voordeel van Suid-Afrika se mense nie,” sê van Zyl.

Die mediumtermynbegroting wat Woensdag in die Parlement voorgelê word, is ‘n deurslaggewende finansiële dokument wat die toewysing van hulpbronne aan verskeie sektore uiteensit en die klimaat vir ekonomiese groei, stabiliteit en maatskaplike ontwikkeling skep. TLU SA glo dat die volgende kritieke kwessies aangespreek moet word:

  1. Deursigtigheid en aanspreeklikheid: TLU SA versoek die regering om deursigtigheid en aanspreeklikheid te prioritiseer in die toewysing van fondse. Dit is noodsaaklik dat begrote fondse doeltreffend bestee word en op ‘n wyse wat alle burgers bevoordeel. Die voortdurende kwessies van korrupsie, wanbestuur en onreëlmatige tenderpraktyke moet aangespreek word om vertroue in staatsuitgawes te herstel.
  2. Ondersteuning van Landbou: Kommersiële landbou het deurgaans bewys dat dit die ruggraat van ons nasie is. Die onlangse uitdagings, insluitend verwoestende brande, vloede en droogtes, het die noodsaaklike rol wat kommersiële landbou in die handhawing van voedselsekerheid beklemtoon. Ons doen ‘n beroep op die regering om hulpbronne toe te wys om die kommersiële landbousektor te ondersteun en te versterk, om te verseker dat dit ‘n stabiele en betroubare bron van voedselproduksie bly.
  3. Onderwysstandaarde: Onderwys is ‘n hoeksteen van enige land se groei. TLU SA is diep bekommerd oor die dalende standaarde in Suid-Afrikaanse onderwys. Die gebrek aan voldoende opgeleide en gemotiveerde opvoeders, sowel as swak leeruitkomste, belemmer die ontwikkeling van die arbeidsmag wat nodig is vir ‘n florerende ekonomie. Dit is van kardinale belang dat die regering sy onderwysbeleide herevalueer en in kwaliteit onderwys belê om mensekapitaal te verbeter.
  4. Ekonomiese Groei: ‘n Goed funksionerende ekonomie is die reddingsboei van enige land. TLU SA bepleit beleid wat ekonomiese groei, werkskepping en vryemarkbeginsels bevorder. Die regering moet hom weerhou van beleid wat ekonomiese vooruitgang belemmer en daaraan werk om ‘n gunstige omgewing vir besighede te skep, veral in die landbousektor.
  5. Bekostigbare kos: TLU SA is daartoe verbind om bekostigbare kos aan Suid-Afrikaanse burgers te verskaf. Terwyl ons die begroting ontleed, hoop ons om beleid te sien wat kostedoeltreffende voedselproduksie en verspreiding bevorder. Hierdie beleide sal ‘n direkte impak op die lewenskoste van arm Suid-Afrikaners hê.

Ons doen ‘n beroep op die regering om hierdie kwessies ernstig te oorweeg, aangesien die belangrikheid van ‘n suksesvolle kommersiële landboubedryf en voedselsekerheid vir die land, nie langer deur die regering ontken kan word nie. TLU SA is daartoe verbind tot positiewe uitkomste en om te werk om hierdie doelwitte te bereik en ‘n beter toekoms vir Suid-Afrika te verseker.

Om TLU SA te steun om boere se belange in die land te beskerm, sluit gerus aan as ‘n lid of ondersteuner by hierdie skakel. https://www.tlu.co.za/sluit-aan/

 

Foto: user6702303 | Freepik

Kategorie:

Deel dit:

Windscreen Masters

Enige lid/vriend wat deur Windscreen Master hul ruit laat vervang, kan dit op die plek van sy keuse laat doen. Windscreen Master hanteer ook die skakeling met die lid/vriend se makelaar/versekeraar asook die registrasie van die eis indien van toepassing.

Verco Energy

Verco Energy lewer goedkoper diesel aan TLU SA affiliasies/lede/vriende in sekere afleweringsgebiede.

Timac Agro

Spesiale aanbiedinge om kunsmis teen beter pryse aan te koop, slegs vir TLU SA-lede.

Relevante artikels

NBM

TLU SA se ooreenkoms met NBM bepbaal dat TLU SA affilliasies/lede/vriende afslag ontvang op verskeie versekeringsprodukte

Hendrik de Swardt

082 852 8039

Philippie de Beer

083 230 4583

Relevante artikels

LWO

Die LWO ondersteun boere as werkgewers in alle aspekte rakende arbeidsregwetgewing.

MarketVest

MarketVest maak gebruik van gevestigde, gekontrateerde groenkaart tegniese kontrakteurs regoor die land wat vinnig hulp kan verleen met aanbevelings en installasies. Vir elke suksesvolle afgehandelde installasie wat deur TLU SA na MarketVest verwys word, ontvang TLU SA ʼn verwysingfooi.

Firearms Guardian

Firearms Guardian is ’n unieke korttermynversekeringspakket vir vuurwapeneienaars. Dit bied dekking teen regskostes en aanspreeklikheidseise, wat spruit uit selfverdediging, skiet-ongelukke, strafregterlike vervolging, jagtogte wat skeefloop, sportskiet-ongelukke, en vele meer.

Finco Finance

Finco Finance ondersteun TLU SA-lede met finansiering by handelsbanke.

Pitkos

Die Pitkos is TLU SA se nuusbrief slegs vir lede. Hierin gee ons vir lede inligting oor die aksies waarby ons betrokke is, standpunte wat ons inneem, spesiale aanbiedinge wat vir lede beding is, opkomende geleenthede en waardevolle inligting soos aankondigings in die Staatskoerant wat op landbou betrekking het.