Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Boodskap van Bennie | Oktober 2020 Woensdag | 11 November | 2020

Die laaste tyd word daar baie intens ervaar hoe rolspelers met mekaar verskil op die sosiale netwerke. Dit is belangrik dat mense met mekaar moet kan verskil aangesien dit meebring dat beter denke na vore kom. Dit is egter belangrik om te let op hoe ons van mekaar verskil.

  • Vir sommiges is die saak eintlik totaal van geen belang nie. Dit gaan eerder oor die persoon en daar word baie vinnig ‘n etiket om die nek gehang wat dan eintlik die “geveg” moet beslis;
  • Vir ander weer word daar geroem op hul geloofsbegronding (wat inderdaad ‘n goeie ding behoort te wees), maar die optrede daarna is geensins versoenbaar met dit wat die Woord van God duidelik vir ons uitstippel nie;
  • Van die argumente is net terugskouend en verwys na persone se keuses uit die verre verlede om hulle as ‘n volksverraaier en wat nog te diskrediteer;
  • Vir sommiges is alle ander mense reeds in boksies verpak en maak dit glad nie saak wat gesê word nie – die boksie sal bepaal of dit ‘n “goeie” of “slegte” standpunt is;
  • Sommige lede van ‘n bepaalde struktuur help op geen manier om rigting te bepaal gegewe die grondslag en doelwitte nie, maar lewer eerder deur sosiale netwerke kritiek;
  • Sommiges is so reg met alles dat hulle inderdaad alleen reg is;
  • ‘n Probleem wat kort-kort sy kop uitsteek is dat daar in sommige gevalle baie vinnig kommentaar gelewer word oor mense na aanleiding van “gerugte” wat op sosiale netwerke versprei word, maar wat in baie gevalle dan blyk fopnuus te wees;
  • Daar is gelukkig ook diegene wat konstruktief en ontledend gegewe die werklikhede waarmee ons te doen het, ‘n bydrae maak op so ‘n wyse dat daar na oplossings gesoek word.

TLU SA verklaar onomwonde ons geloof in God Drie-enig soos geopenbaar in Sy Woord, die Bybel. Dan is dit ons verantwoordelikheid om die Bybel as ons rigsnoer te gebruik. Ons moet ons kultuuropdrag uitleef. Dit is skeppend en toekomsgerig. Dit bring verantwoordelikheid na vore.

In ‘n deurmekaar wêreld is ons soekend – kom ons gaan kry die antwoorde dan op die regte plek. Wanneer ons dan verskil met mekaar is dit die aangewese ding om te doen deur gebruik te maak van die Bybel as rigsnoer en dan veral ook Matteus 18, wanneer daar ‘n geskil is.

Ons moet dalk weer die kuns om op die regte manier met mekaar te kan verskil aanleer. So sal ons dalk vinnig by ‘n skeppende en toekomsgerigte gesamentlike oplossing vir al ons verskille kan uitkom.

Mag die beste denke seëvier.

Sluit aan
POPI

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons