Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Ken jou Regte en Verantwoordelikhede Dinsdag | 08 Februarie | 2022

Suid-Afrikaners mag dalk dink hulle is baie geletterd as dit kom by hul regte en verantwoordelikhede, maar volgens dr. Llewelyn Curlewis – een van ons land se voorste regskenners – is die beslis nie die geval nie.

Vir TLU SA is die belangrik dat Suid-Afrikaners bewus moet wees van hul regte en verantwoordelikhede. Dr. Curlewis glo ook dit is ’n leemte wat aangespreek moet word…op ’n verantwoordelike manier.

“Daagliks met konsultasies besef ek hoe min Suid-Afrikaners regtig weet wat hul regte en verantwoordelikhede is. Dit is natuurlik nie ’n maklike taak nie, want daar is ’n ongelooflike groot hoeveelheid regsbeginsels soos vervat in die Legio wetgewing wat bestaan. Dan praat ons nog nie eens van die regspraak wat bestaan en interpretasie verleen aan ’n iedere en elke reg soos vervat in wetgewing nie,” verduidelik dr. Curlewis.

“Addisioneel tot hierdie toedrag van sake is die feit dat daar bykans daagliks nog meer wette gepromulgeer word om die arsenaal van wetgewing uit te brei. Selfs ’n regsgeleerde kan skaars met al hierdie nuwe wetgewing byhou en moet gereeld kursusse bywoon in sy / haar spesialisveld om net op daardie gebied op hoogte te bly.”

Volgens dr. Curlewis is die wegspringplek vir Suid-Afrikaners om hul te vergewis van hul regte, die Oppergesag van die reg-beginsel.

“Hoofstuk 3 van die Grondwet, waarin die Handves van Menseregte vervat is, vorm dus die kern van enige individu se regte.”

Dié lys is ’n uitgebreide een. “My voorstel is eenvoudig. Lees die Grondwet deeglik deur. Dit kan gratis afgelaai word van die internet of bekom word by enige staatsdepartement,” het dr. Curlewis gesê.

Volgens dr. Curlewis kan dit nie van die publiek verwag word om alles omtrent die wet te verstaan nie. “As dit kom by jou regte, volg dieselfde benadering as wat jy volg met jou gesondheid: Sien ’n kundige op die gebied! Moenie op jou eie sit en worstel met iets waarmee jy hulp nodig het nie.”

Saam met regte, kom verantwoordelikhede.

“Onthou dat verantwoordelikhede impliseer die nakoming van verpligte reëls, met ander woorde, waar daar voorgeskrewe wetgewing bestaan wat sekere handelinge toelaat of verbied, moet elke Suid-Afrikaner hieraan gehoor gee. Beide regte en verantwoordelikhede vind normaalweg hul ontstaan in die goeie sedes van ’n gemeenskap, om wet en orde te handhaaf en te voorkom dat reg in eie hande geneem word.

“In kort, om toe te sien dat daar nie chaos en wetteloosheid in ’n gemeenskap uitbreek nie en dat alle landsburgers sover moontlik gelyk behandel word in alle opsigte sonder enige vorm van diskriminasie op enige wyse hoegenaamd.  Een lid van die publiek kan doodeenvoudig nie toegelaat word om die septer te swaai ten koste van en tot nadeel van die breë gemeenskap nie,” het dr. Curlewis beslis gesê.

https://www.sahrc.org.za/home/21/files/2.(AFRIKAANS)SAHRC%20My%20rights%20my%20responsibilities%20V1.pdf

Sluit aan
POPI
Nuusbriewe
Checkboxes
Kontak Ons

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'frm_disable_honeypot' not found or invalid function name in /home/tlucosfk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309

sluit aan

Sluit aan
POPI

Kry ons nuusbrief

Nuusbriewe
Checkboxes

Stuur vir ons 'n boodskap

Kontak Ons

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'frm_disable_honeypot' not found or invalid function name in /home/tlucosfk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 309