Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Onteiening sonder vergoeding Sondag | 26 Januarie | 2020

Die Eiendomsreg Komitee het tydens die afgelope UK terugvoer van sy werksaamhede gegee rondom die hele kwessie van onteiening sonder vergoeding.

‘n Kenner van die Internasionale Reg, ‘n advokaat en afgetrede professor wat tans in Australië woon, het toeligting gegee op ‘n uitgebreide juridiese strategie wat hy laat verlede jaar vir TLU SA opgestel het.

Alhoewel dit baie moeilik is om ‘n staat  te keer wat teen sy burgers wil optree op welke wyse ook al, is daar tog moontlikhede nasionaal en internasionaal.

In 1976 het die VN apartheid tot misdaad verklaar, en in terme van hulle definisie daarvan, maak die huidige ANC-regering hom skuldig aan daardie misdaad.

Die internasionale reg ken nie die begrip van onteiening sonder vergoeding nie, en die huidige proses wat die regering wil volg, kom eerder neer op konfiskering.

Daar is moontlikhede om die Internasionale Strafhof te nader om te vra vir ‘n ondersoek teen die ANC-regering omdat hulle diskriminasie toepas teen ‘n bepaalde sektor van die bevolking.

Hulle kan ook by SOAG aangekla word omdat hulle ‘n protokol oortree wat bepaal dat elke regering in die streek ‘n gunstige klimaat vir beleggings moet skep, deur onder andere geen onteiening toe te pas nie, behalwe as dit in openbare belang is en daar onmiddellike en markverwante vergoeding voor betaal word.

Daar is dus wel moontlikhede om dit vir die regering moeilik te maak deur middel van regsweë, maar uiteraard is dit ‘n besonder duur proses. Daarom is dit nodig dat TLU SA se Regsfonds dringend drasties verstewig moet word, en affiliasies en lede word versoek om ekstra moeite te doen om befondsing hiervoor te gaan soek.

Intussen is daar ook nog ander prosesse aan die gang waarby TLU SA betrokke is, soos die Ad Hoc-komitee oor eiendomsreg, waarby verskeie ander en invloedryke organisasies betrokke is. Optrede vanuit daardie geledere word ook beplan en die ideaal sal wees as alles belyn kan word.