Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Oos Streek – Mei 2019 Maandag | 13 Mei | 2019

TLU SA Oosstreek het in April ‘n gesprek met Afasa en Mpumalanga Landbou gehad oor die daarstel van ‘n Landbouforum vir Mpumalanga. Tydens die vergadering is besluit dat ʼn Landbouforum tussen die drie landbou-organisasies ‘n funksionele doel sal hê om landbouers se stem as eenheid by die Provinsiale regering in Nelspruit in te dra. Daar is besluit dat ‘n Memorandum van Verstandhouding teen einde Mei die lig moet sien. Elke organisasie sal vyf lede hê en die voorsitter sal roteer. ‘n Kworum sal uit twee lede van elke organisasie bestaan en ses lede moet teenwoordig wees om ‘n vergadering te hou. Na verwagting sal die Forum teen einde Mei in Nelspruit bekendgestel word. Beide organisasies was entoesiasties oor die vooruitsig.

In die aanloop tot die verkiesing het probleme op plase weer opgevlam. Bewoners van Esta het drade geknip, onwettige strukture opgerig en te veel beeste word aangehou. Die gebeure word toegeskryf aan politiese opstokery. Grafbesoeke was weer problematies en is ‘n ergernis vir boere. Oosstreek het reeds ‘n konsepriglyn oor plaasbesoeke na aanleiding van die Gewysigde Esta-wet opgestel vir verspreiding. Die President het wel die Wet onderteken, maar volgens terugvoer het die Direkteur-Generaal van Grondsake nog nie met implementeringsriglyne onderteken nie. Dit word afgewag.

Daar is ‘n toename in die hoeveelheid ou grondeise wat nooit hanteer is nie, maar nou skielik op die tafel is. Die eise word gehanteer soos dit inkom. Wat opmerklik was is dat daar ʼn benadering van amptenare is om ‘n skikking te bereik eerder as om hulle na die hof te wend. Die verwagting is dat hierdie wyse die norm sal word aangesien dit vinniger resultate lewer.

Dit blyk volgens Graan SA en die saadmaatskappye se skattings dat boere in Mpumalanga bo verwagting oeste gaan kry. Veral mielies en sojabone se vooruitsig is goed. Sekere dele in die provinsie soos Wonderfontein, het goeie reën gekry wat die stroop van sojabone vertraag maar dit word voorsien dat die situasie vinnig sal opklaar.

Die bydrae van Chrissiesmeer se studiegroep tot droogtehulp is ‘n gebaar van boere se welwillendheid om mede-boere te help. Die geld wat bewillig is, is na Sutherland gestuur waar mielies vir boere aangekoop is. Droogtehulp moet gekoördineer word om beheer uit te oefen. Dit is nodig aangesien onrusbarende berigte ontvang is dat boere in die Karoo die kontakte wat die voer hanteer, moes betaal. In ‘n ander voorval het ‘n verskaffer van Brits wat voer gestuur het, geen idee wat van sy besending bale geword het nie. Kontak die Streekbestuurder of Kobie van Middelburg wanneer voer beskikbaar is. Die Streekkantoor skakel met Naude Pienaar van Agri-Noordwes om inligting te bekom oor koördinering.

Veediefstal gaan steeds voort hoewel daar suksesvolle pogings van alle BV’s was om veediefstal te bekamp. Dit bly ʼn probleem wat binne die huidige ekonomiese klimaat nie maklik opgelos gaan word. Tot dusver was daar 17 plaasaanvalle in Mpumalanga maar geen moorde vanjaar, teenoor 7 moorde in 2018.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons