Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Baie boeke is reeds oor leierskap geskryf, maar slegs ’n paar is geskryf deur sakeleiers wat persoonlik die hoogte- en laagtepunte van die kuns en die wetenskap van leierskap ervaar het. Een so ’n boek is Aan die stuur – my leierskapsreis geskryf deur die gerespekteerde sakeleier en motorbedryfsveteraan, Brand Pretorius. Hy het ’n deurslaggewende rol gespeel in die vestiging van Toyota as markleier in die tagtigerjare en was in die tweede deel van sy loopbaan ook instrumenteel om ’n insolvente McCarthy-groep om te draai.

Hoewel die boek nie ’n outobiografie is nie, bevat dit wel ’n oorsig van sy kinderjare sowel as ’n weergawe van sy loopbaan, wat oor 38 jaar gestrek het.

Beide sake- en persoonlike lesse wat geleer is, word op so eerlike en opregte manier gedeel dat die inhoud die intellek betrek en die hart aanraak. In wese gaan die boek egter oor leierskap. Pretorius beklemtoon die belangrikheid van leierskap en definieer die kernkomponente daarvan. Hy beskryf die eienskappe en vaardighede wat nodig is vir effektiewe leierskap en skilder ’n duidelike prentjie van inspirerende leierskap in aksie. Op grond van sy eie ervaring is sy sleutelgevolgtrekking dat dienende leierskap die sterkste grondslag moontlik bied vir volgehoue invloed en hoë vlak van betrokkenheid en toewyding. Praktiese voorbeelde en inspirerende gevallestudies word gebruik om sy advies en aanbevelings betekenis en impak te gee.

Die boek bevat ook hoofstukke oor leierskap in klanttevredenheid en die suksesvolle bemarking van produkte en dienste. Die riglyne wat gegee word, is relevant en nuttig. ’n Afsonderlike hoofstuk word gewy aan die rol wat sakeleiers kan en moet speel om ’n beter Suid-Afrika tot stand te bring. ’n Holistiese benadering word bepleit en dit sluit af met ’n oproep tot aksie.

Die laaste deel van die boek dek die waarskynlike uitdagings wat leiers in die toekoms gaan trotseer en hoe hulle by dit moet aanpas en hanteer. Gedagteprikkelende perspektiewe en moontlike oplossings word aangebied.

Alle bestaande en aspirantleiers, ongeag die omgewing of vlak van senioriteit, sal baat vind by die lees van dié boek. Dit dek die filosofiese kant van leierskap sowel as die sleutels tot suksesvolle uitvoering. Alle leiers, hetsy van ’n familie, gemeenskap, openbare sektor of besigheid, sal baatvind by die lees van die boek. Die anekdotes en gevallestudies het ’n duidelike plaaslike geur, maar die beginsels en praktyke wat gedeel word, het ’n universele toepassing. Die kernboodskap is dat leierskap gaan oor karakter, invloed en bydrae, tot almal se voordeel.

Vir diegene wat belangstel is die boek teen R100 beskikbaar. Maak kontak met TLU SA se hoofkantoor om jou boek te bespreek: sekretaresse@tlu.co.za