Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Verstaan ons transformasie? Maandag | 29 November | 2021

Ons sit vandag in Suid-Afrika met twee botsende beskouinge oor hoe die ekonomiese prosesse moet funksioneer. Aan die een kant sit ons met die huidige regering se beleidsrigting om by gesentraliseerde sosialisme en kommunisme uit te kom, terwyl ons aan die anderkant sit met ekonomies aktiewe persone (entrepreneurs) wat binne ’n omgewing van privaatbesitreg en ’n mark gerigte ekonomie wins nastreef in besighede wat inderdaad verseker dat daar nog enigsins geld in die staatskas is.

Die hartseer is dat as gevolg van korrupsie en kader-ontplooiing wat al endemies is ten opsigte van die ANC se beleid, daar weinig plekke is waar fondse wel in beste belang van die inwoners van die land aangewend word.

Hierdie twee benaderings oor die ekonomiese model is op geen wyse versoenbaar nie en indien die ANC se beskouing moontlik sal seëvier die werkloosheid en gepaardgaande armoede soos reeds onder hul beleid styg net nog erger word. Die ANC het ’n verskeidenheid aspekte verpak onder die begrip transformasie met die een doel voor oë: ’n uitkoms vir hulle beleidsrigting.

Ons dink hier aan aspekte soos SEB, grondhervorming, kwotastelsels en seker die gevaarlikste die daarstel van ’n kurrikulum in die skole waar hul ideologie netjies verpak word. Dit is juis die ekonomies aktiewe persone wat gedwing word om hierdie transformasie agenda vir die ANC te dryf. Daar is ongelukkig te veel persone en instansies wat beter behoort te weet, wat reken ons moet “transformeer”!

Die vraag wat elkeen hulself moet afvra, is wat is ons almal in Suid-Afrika se werklikheid indien die ANC wel daarin slaag om hul beleid te implementeer?

TLU SA neem deurlopend sterk standpunt in dat ons nie betrokke is by ’n transformasie agenda soos deur die ANC daargestel nie. TLU SA druk dat ons moet ooreenkom oor wat bedoel word met die verskillende begrippe. Indien dit nie die ekonomiese toets slaag nie, kan ons nie anders as om dit bloot te lê en daarteen te werk nie.