Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier

Die TLU SA Finansiële Dienste Lessenaar het totaal omvorm tot Landbousektor Finansiële Dienste Mkpy Bpk, ‘n volwaardige gelisensieerde Finansiële Dienste Maatskappy met FSCA registrasie nommer 44619.

TLU SA besit ‘n wesenlike aandeel in die maatskappy en die primêre doelwit is om elke TLU SA-lid op ‘n persoonlike basis met finansiële advies en produkte by te staan.

Ons by Landbousektor Finansiële Dienste bied u die keuse en opsies van produkte van verskeie Versekeraars en Fondsbestuurders. Soos wat TLU SA na die belang van sy lede omsien in terme van landbousake, sien ons om na u persoonlike finansies.

Die hoeksteen van persoonlike finansies is Boedelbeplanning. Sonder omvattende boedelbeplanning word bates waarvoor ‘n leeftyd, of in baie gevalle oor geslagte heen voor gewerk is, op risiko geplaas.

Aspekte waarna in detail gekyk moet word is:

 1. Hoe lyk jou situasie vandag?
  • Hoe voorbereid is jy op enige katastrofe wat jou lewe kan verander?
  • Weet jy presies watter boedelkostes van toepassing sal wees en hoeveel dit sal wees?
  • Het jy gegewe die boedelkostes, voldoende likiditeit in jou boedel?
 2. Het jy ‘n opdatum en getekende Testament?
  • Is dit bloot ‘n generiese testament opgestel deur jou bank of versekeraar, of is dit ‘n testament wat op jou situasie van toepassing is en die beste voordele vir jou naasbestaandes verseker?
  • Waar trusts en maatskappye betrokke is, is jou testament in oorleg met die trustakte en artikels van oprigting opgestel, of weerspreek die dokumente mekaar?
 3. Opvolgbeplanning
  • Is daar ‘n gedetailleerde plan ten opsigte van hoe die een geslag by die volgende gaan oorneem sonder om astronomiese kostes en/of skuld hoef aan te gaan nie?
 4. Is die begunstigde op jou lewenspolis in lyn met jou boedelomstandighede en beplanning vir wat mag gebeur in die toekoms?
  • Baie polisse word begunstig aan die gade, maar intussen is daar ‘n likiditeits-probleem in die boedel. Dit veroorsaak onnodige komplikasies in die boedelberedderingsproses.
 5. Wie is jou Eksekuteur?
  • In baie gevalle is ‘n familie lid aangestel as Eksekuteur. Het daardie persoon die nodige kennis en ervaring om dit te hanteer?
  • Banke en versekeraars word in baie gevalle aangestel as Eksekuteur. My ervaring oor 20 jaar is dat dit ‘n onnodige uitgerekte en duur proses behels.
  • Oorweeg ‘n privaat instelling wie se daaglikse besigheid dit is om boedels te beredder. ‘n Vaste koste ooreenkoms kan ook aangegaan word.

Daar is nog verskeie aspekte ter sprake wat hanteer word gedurende die beplanningsproses.

Skakel my, Kobus Oberholster, by TLU SA Hoofkantoor op 012 804 8031 of op 082 330 8607 om u by te staan in hierdie krities belangrike aspek van Persoonlike Finansies.