Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Watersake Saterdag | 27 Maart | 2021

Die installering van watermeters, of nie, bly ‘n punt van bespreking onder besproeiingsboere, veral nou nadat die spertyd op 10 Maart verval het. ‘n Supermarkgroep en produsenteorganisasies het reeds vir landbouers laat weet dat hulle aan hierdie regulasie van die Waterwet moet voldoen voor daar weer na leweringskontrakte gekyk sal word.

Hierdie toedrag van sake skep groot probleme. Daar is eerstens nie genoeg watermeters in die land beskikbaar nie en tweedens gaan dit landbouers miljoene kos om aan te koop en te installeer.

TLU SA het die leiding geneem om by die Departement van Waterwese uitstel te vra vir die installering. Tot op datum het ons nog nie van die departement verneem nie en word ander kanale binne die departement gebruik om uitsluitsel te kry.

Intussen begin die departement self briewe skryf aan landbouers om agterstallige skuld in te vorder. Ons het die departement weer ingelig dat daar ‘n dispuut bestaan tussen individuele lede en die departement oor betaling van rekeninge.

Die departement moet ‘n dispuutoplossingsmeganisme daarstel, wat hulle versuim om te doen. Ons wil ‘n algemene afskrywing hê van alle historiese skuld, plus rente as Verjaringskuld op die waterbronbestuursheffingsgedeelte van fakture. Ons wil afskrywing van alle ander rente hê. Ons sal betaal vir die diens wat die departement gelewer het, ás hulle kan bewys dat die diens wel gelewer is.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons