Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Belangrikheid Van Grondvlakstrukture Woensdag | 28 April | 2021

Die afgelope tyd het die belangrikheid van grondvlak strukture op verskeie plekke na vore gekom. Die situasie in Piet Retief is ‘n goeie voorbeeld.

Verskeie Veiligheidsbulletins is oor tyd uitgestuur waarin riglyne uiteengesit word oor hoe om sodanige situasies te hanteer. Al hierdie riglyne sal ongelukkig geen bydrae maak indien ‘n plaaslike gemeenskap nie vooraf hande gevat het en werk gemaak het daarvan om vir die unieke omstandighede by hulle van toepassing ‘n ingeoefende plan daar te stel nie.

Die beginsel van kollektiewe optrede is juis die krag van georganiseerde landbou. Dit is van toepassing op veiligheid, munisipale aangeleenthede, en elke ander faset op grondvlak.

Waar gemeenskappe onnodig “bloei” is dit grootliks waar daar nie hande gevat word en gesamentlik gewerk word vir ons elkeen se voortbestaan nie. Moedeloosheid en finansiële druk is maar enkele aspekte wat maak dat boere terugtrek in hul eie dop. Die probleem is dat dit gaan veroorsaak dat die probleme net gaan eskaleer.  Dit is laat in die dag gegewe die omvangryke krane wat negatief oopgedraai word teenoor landbou en die boere.

Waar Boereverenigings en Boere-unies nie na behore funksioneer nie is dit van kardinale belang om dinamies werk te maak van hierdie probleem. Gaan haal die onbetrokke lede en maak seker dat die gemeenskap gerat is vir enige gebeurlikheid waarvoor TLU SA riglyne vir optrede beskikbaar gestel het.

Wanneer ons almal besef ons krag is gesetel op grondvlak en dit sal bepalend wees oor hoe goed ons gestruktureerd is of ons al die bedreigings die hoof gaan bied, sal elke lid hul volle gewig daar gaan ingooi waar dit saak maak.