Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
TLU SA Digitale Jaarkongres 2020 Vrydag | 26 Junie | 2020

Ons herinner graag aan die Jaarkongres wat hierdie jaar in elektroniese formaat aangebied word. Die inskrywings begin stadig maar seker inkom en ons voorsien dat alle tegniese probleme teen daardie tyd uitgesorteer sal wees sodat ons in camera kongres, die leiersverkiesing asook die grondwetwysigings met die nodige kworum “teenwoordig” afgehandel sal kan word.

Die TLU SA Jaarkongres bly die hoogtepunt op TLU SA se jaarprogram en daar kan met behulp van tegnologie nou ‘n groter inkoop tot by die lid wat nog nooit die Kongres fisies kon bywoon nie, bewerkstellig word.

Affiliasies wat nog nie met hul streke in kontak was om betrokkenheid by die Kongres te reël nie, word aangemoedig om dit so spoedig moontlik te doen. Dit is krities dat ons lede betrokke is en vanjaar kan dit redelik maklik plaasvind sonder dat daar ‘n uittog na Pretoria gereël word. Alternatiewelik sal streke en affiliasies ook op vergaderpunte met internettoegang kan saamkom (inaggenome die higiëne maatreëls en sosiale afstande nodig) om in groepe te kan inskakel. (Onthou om met julle plaaslike Obaro-takke te skakel, wat hul fasiliteite by die onderskeie takke beskikbaar stel indien daarvan gebruik gemaak wil word.)

Registrasievorms is by die kantore beskikbaar en alhoewel die sperdatum vir inskrywings eers 21 Augustus is, kan dit baie help om so vinnig moontlik te registreer sodat administrasie afgehandel kan word.

Onthou asseblief dat alle kongresgangers se ledegeld ten volle betaal moet wees en dat elke deelnemer (hetsy deur sy persoonlike Zoom-adres of in ‘n groep) moet registreer sodat stemtoekenning kan geskied.

Die Kongres vind plaas op Woensdag, 9 September 2020 vanaf 08:45 tot 13:00.

Saam kan ons verseker dat TLU SA se eerste digitale kongres ook ‘n hoogtepunt vir TLU SA sal wees.

Vir enige navrae kontak mev Lynne Liebenberg 079 170 2345 of register@tlu.co.za.